FORGOT YOUR DETAILS?

Elastyczność zakupu

System MOBIUS wdrażany jest w 2 modelach, według preferencji Zamawiającego:

 

Tradycyjny zakup licencji systemu MOBIUS oraz instalacja i konfiguracja na własnej infrastrukturze serwerowej.

Wdrożenie w modelu Cloud Computing (przetwarzanie w chmurze) w trybie 24/7/365 wraz z modelem biznesowym SaaS (Software as a service). Oznacza to, że udostępniamy oprogramowanie, bazę danych oraz zarządzamy infrastrukturą i platformami, na których działa MOBIUS. W modelu tym przejmujemy obowiązki administracyjne związane z zapewnieniem dostępności, aktualizacji oraz help-desku i pomocy technicznej. Zamawiający nie musi inwestować w kosztowną infrastrukturę (serwery i licencje) i wykwalifikowaną kadrę IT do obsługi technicznej. W ramach miesięcznego abonamentu zapewniamy Państwu stabilną pracę, rozwój systemu oraz bezpieczeństwo danych.

TOP