FORGOT YOUR DETAILS?

MOBIUS CRM

MOBIUS CRM (Customer Relation Management) to system pozwalający na zarządzanie relacjami z klientami w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści dla firmy.

Rozwiązanie MOBIUS CRM jest dedykowane dla firm utrzymujących kontakty z klientami poprzez pracowników biurowych (tzw. back-office).
.

Zobacz jeszcze:

TOP