FORGOT YOUR DETAILS?

MOBIUS CRM

MOBIUS CRM (Customer Relation Management) to system pozwalający na zarządzanie relacjami z klientami w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści dla firmy.

Rozwiązanie MOBIUS CRM jest dedykowane dla firm utrzymujących kontakty z klientami poprzez pracowników terenowych (serwisantów, przedstawicieli handlowych, agentów ubezpieczeniowych, ankieterów, przedstawicieli sektora finansowego i bankowego, konsultantów branży medycznej).
System realizuje obsługę zadań i funkcji biznesowych przedsiębiorstwa w terenie: handlowe, serwisowe, merchandisingowe, ankietowe, raportowe.

MOBIUS CRM monitoruje aktywność i zdolności nabywcze klientów, rozliczanie dokumentów handlowych, finansowych, serwisowych, a także narzuca poprawny schemat obsługi i spotkania, obserwację tendencji kształtowania się współpracy z klientami w różnych okresach i perspektywach czasowych.

System daje się w prosty sposób zintegrować z każdym innym oprogramowaniem działającym w przedsiębiorstwie np. ERP lub innymi wewnętrznymi systemami organizacji. Może on także pracować jako autonomiczne rozwiązanie w firmie.

MOBIUS, jako system  „cross-platformowy” zostały zaprojektowany w oparciu o najnowsze technologie, na potrzeby pracy z wykorzystaniem wszelkich dostępnych na rynku urządzeń przenośnych – tabletów, smartphonów, palmtopów, na wiodących platformach systemowych – Android, iOS, BlackBerry , Windows Phone, Windows Mobile, WebOS, Bada, inne. Dzięki tym możliwościom systemu MOBIUS, sprzęt i platforma dobierana jest na podstawie specyfiki branży, polityki i działalności firmy oraz charakteru pracy reprezentanta mobilnego.

MOBIUS CRM. jest nowoczesnym systemem klasy mobileCRM, który usprawnia prowadzenie działań CRM-owych w terenie. Wdrożenie go w przedsiębiorstwie, podnosi efektywność pracy działów handlowych, marketingowych i serwisowych, a w efekcie końcowym całego przedsiębiorstwa oraz umożliwia kadrze zarządzającej bieżący monitoring stanu relacji z klientami.

Zobacz jeszcze:

TOP