FORGOT YOUR DETAILS?

Mobilny System Zarządzania Sprzedażą i Siecią Reprezentantów

MOBIUS

wyzwól satySFAkcję
i energię w Twoim zespole Reprezentantów

POZNAJ FUNKCJONANOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

Wybrane MODUŁY MOBIUS SFA dla Reprezentanta terenowego w APLIKACJI MOBILNEJ

W systemie MOBIUS istnieje ponad 2000 funkcji, które można skalibrować aby precyzyjnie adpotować wdrożenia na potrzeby unikalnych klientów. Ta gotowość do sprostania różnym Klientom i wyzwaniom wielokrotnie dawała nam przewagę nad konkurentami i znacząco skracało czas wdrożenia. System jest nieustannie rozwijany. Optymalizujemy istniejące rozwiązania i dodajemy nowe.

MOBIUS to podręczny NIEZBĘDNIK Przedstawiciela !

W tym podręczniku zaczytana została wiedza o Twoich kontrahentach, produktach, cenach, promocjach, akcjach, planach, celach i wynikach. MOBIUS dla Reprezentanta to zaawansowane, ale ergonomiczne w obsłudze aplikacje na smartfony, tablety i komputery, które odwzorowują procesy w terenie.

RÓŻNE METODY EWIDENCJI DOKUMENTU

Praca na liście, praca na katalogu zdjęć, kafelkach mutlimedialnych

Reprezentant sam w opcjach aplikacji wybiera jaki wygląd interfejsu do rejestracji dokumentu jest dla niego optymalny.

PREFERENCJE Użytkownika - ulubione sposoby prezentacji oferty i rejestracji dokumentu handlowego

Rózne metody ewidencji dokumentu (np. zamówienia, faktury, wymiany, reklamacje, zwroty, i wiele innych) zapewniają preferowany przez handlowca szybki dostęp do katalogu produktów, elastyczność doboru cenników, sprawny transfer odpowiednich dokumentów do właściwych dystrybutorów. Możliwość automatycznego i ręcznego generowania zamówień podczas wizyt z uwzględnieniem różnych okoliczności i danych wejściowych pozwala generować większe zyski. Funkcjonalność przewiduje możliwość sugestie dodawania produktów do koszyka w zależności od np. od hitorii sprzedaży.

KARTA KLIENTA

Praca na liście przypisanych do reprezentanta Klientów, edycja karty Klienta, dodawanie nowych Klientów

Możliwość podglądu i aktualizacji danych klientów (obsługiwanych przez danego przedstawiciela handlowego) oraz dostęp do historii współpracy z klientem.

WIDOK 360 stopni na KLIENTA - Reprezentant ma pod ręką informacje o wszytskich aktywnościach kontrahentów

To co udostępnisz w Biznes Panelu na profilu klienta, przedstawiciele terenowi mogą wykorzystać w pracy w terenie w aplikacji mobilnej. Karta Kontrahenta zawiera najbardziej istotne informacje na jego temat. Funkcja ta zapewnia wgląd w historię kontaktów z kontrahentem, planowane działania, a także widok dokumentów i plików dołączonych do jego profilu (dokumenty z systemu ERP, multimedia).

Przedstawiciel/Konsultant ma dostęp do aktualnych kartotek kontrahentów wraz z ich indywidualnymi warunkami handlowymi,rabatami, historią współpracy oraz rozrachunków, przydzielonych im środków trwałych, materiałów marketingowych, informacja o zdobytych punktach lojalnościowych, itd, itp. 

 

KATALOG ASORTYMENTOWY

KARTA PRODUKTU - Oferta w atrakcyjnej formie

Dostęp do najważniejszych informacji o produkcie, danych logistycznych, cenników, stanach magazynowych oraz zdjęć produktu. Prezentuj produkty, pokazuj obrazy, zdjęcia oraz animacje.
Stany magazynowe. Wybieraj dostawcę dla każdej pozycji zamówienia. Planuj terminy dostaw. Kontroluj statusy realizacji.

MOBIUS pozwala na wgląd w aktualną, stale zmieniającą się ofertę sprzedażową firmy. Wszelkie pozycje w ramach asortymentu można dodatkowo łączyć, tworząc różnego rodzaju relacje. Przykładowo określony towar może być powiązany z materiałem zastęp‎czym, środkami trwałymi lub standardowym układem półek. Dzięki temu tworzenie i zarządzanie dokumentami sprzedażowymi jest znacznie wygodniejsze i łatwiejsze.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM HANDLOWYM

Reprezentant może kopiować dokument, wysłać dodatkowo emailem, połączyć z innym, dodać dodatkową notatkę o dokumencie skierowaną do konkretnego działu, śledzić stan realizacji i inne.

WYMIANA DOKUMENTU Z INNYMI SYSTEMAMI

Dokumenty generowane w MOBIUS mogą mieć bardzo różne formaty. Poza tym program pozwala na ich automatyczną wymianę z innymi systemami, dzięki czemu nie trzeba osobno tworzyć danego dokumentu w aplikacji SFA, a osobno w programie ERP (własnym czy też Dystrybutora).

MULTIMEDIA

Prezentacja Oferty w ATRAKCYJNEJ formie

Ważną zaletą MOBIUS w zakresie zarządzania ofertą handlową jest obsługa multimediów. Użytkownicy z poziomu firmowej centrali mają możliwość wzbogacania tej oferty o zdjęcia, filmy lub prezentacje. Dzięki temu użytkownik aplikacji mobilnej MOBIUS dostaję narzędzie do prezentacji oferty w atrakcyjnej formie. Prezentuje produkty, pokazuje obrazy, zdjęcia oraz animacje.

WIZYTY i TYPY WIZYT

System wyposażony jest w mechanizmy umożliwiające definiowanie przez Twoją centralę "kroków wizyty", czyli zadań, które w określonej kolejności powinny lub muszą być wykonane przez przedstawiciela handlowego.

Funkcjonalność rejestracji wizyty na podstawie GPS umożliwia zapisywanie pozycji pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją, np. przy wykonywaniu wizyty, synchronizacji, rejestracji dokumentu, itd.

SCHEMATY PRACY Z KLIENTEM i UKŁAD WIZYTY

Sam układ wizyty i jej elementy są definiowane przez administratora biznesowego po stronie Panelu Zarządczego. Wizyty mogą być różnicowane pod względem elementów, ich obowiązkowości czy ustalonych parametrów – kategoryzacji klienta, kategorii zaszeregowania reprezentanta w firmie kanału sprzedaży, itp. Przedstawiciel dostaje czytelna listę zadań i scenariusz postępowań u danego klienta.
MOBIUS pozwala na elastyczne planowanie różnych rodzajów i zakresów aktywności, takich jak np. wizyta, rozmowa telefoniczna, e-mail czy zadanie. Lista ta może zostać rozszerzona o inne pozycje, m.in. o spotkanie, konferencję, itp. Wszystkie te aktywności są dostępne „od ręki” poprzez odpowiednią konfigurację systemu. Ponadto, działania związane z planowaniem mogą mieć nadane priorytety. Pozwala to na uzyskanie przejrzystego obrazu priorytetów oraz statusów podejmowanych czynności.

TRASÓWKA - KALENDARZ REPREZENTANTA

PLAN TRASY z WERYFIKACJĄ i OPTYMALIZACJĄ na MAPACH

Moduł aplikacji pozwalający na zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych. Mobilny reprezentant może samodzielnie planować sobie pracę, korzystając przy tym ze wsparcia aplikacji. Projekt trasy handlowca - dzienny czy tygodniowy, może (chociaz nie musi) podlegać weryfikacji i akceptacji jego przełożonego (kierownika regionu), który np. sprawdzi słuszność geograficzną, doda dodatkowe kroki wizyty, zaleci wizytę u nowego potencjalnego kontrahenta. Gotowa trasówka może być od razu zaprezentowana na mapie cyfrowej. W części mobilnej ułatwiają pracownikom lokalizację klientów i dotarcie do nich optymalną trasą, pokazują klientów w pobliżu o zdefiniowanym promieniu kilometrów.

Odwiedzaj klientów, u których np. nie byłeś już od 7 dni lub, którzy są w pobliżu. Korzystaj z kategorii dynamicznych.

Planuj dzień, tydzień, miesiąc. Przejmij kontrolę nad swoim dniem. Sprawdzaj z kim i o której masz się spotkać. Przeglądaj historię działań z Twoim klientem. Wykonaj kroki wizyty.

PROMOCJE

MOBIUS pozwala przechowywać szczegółowe dane na temat planowanych akcji promocyjnych.

Aplikacja powiadamia w czasie wizyty u klienta o obowiązujących promocjach. Przedstawiciele mogą rejestrować promocyjne zamówienia i wydawane w związku z nimi benefity.

PROMOCYJNE AKCJE HANDLOWE

System MOBIUS posiada wyspecjalizowany moduł Promocji. Dzięki projektowaniu akcji handlowych w tym module, handlowcy w terenie mogą stosować techniki znane jako cross-selling, upselling, np.:

- sprzedaż pakietowa,

- promocje wartościowe,

- ilościowe z progiem,

- gratisy, bonusy, mix, cross i wiele, wiele innych.

Proponuj promocje, wiedząc, że benefity naliczą się same w trakcie składania zamówienia.

System umożliwia automatyczne przeliczanie wynikających z działań promocyjnych korzyści dla klienta, takich jak gratisy, bonusy, rabaty, itp. Tego typu wyliczenia dostępne „od ręki” podczas bezpośrednich ustaleń z klientem, zachęcają go jeszcze bardziej do skorzystania z oferty i wzmacniają relacje biznesowe. 

GAZETKA

Gazetka multimedialna

GAZETKA to atrakcyjny, graficzny podgląd aktualnych ofert specjalnych i promocji. Jest to atrakcyjna wizualnie dla Klienta forma prezentacji Twojej oferty reprezentanta - stworzenie dowolnych kombinacji warunków promocji: wartościowych, ilościowych, obowiązkowość zamówienia towaru, logicznych, innych (produkt, grupa produktowa) na zdjęciach.

Aplikacja powiadamia w czasie wizyty u klienta o obowiązujących promocjach. Przedstawiciele mogą rejestrować promocyjne zamówienia i wydawane w związku z nimi benefity.

TARGETY i PLANY SPRZEDAŻY

Targetowanie, czyli przypisywanie celów sprzedażowych

Moduł ten pozwala na obsługę zaawansowanych modeli targetowania. Głównym zadaniem tego rozwiązania jest zwiększenie efektywności pracy przedstawicieli handlowych oraz umożliwienie producentom lepszego wykorzystana potencjału klientów .

Śledź Postęp Realizacji Celów i Premie za sprzedaż

Zastosowany w MOBIUS mechanizm targetowania umożliwia wyznaczanie celów na poziomie poszczególnych przedstawicieli handlowych czy konkretnych klientów obsługiwanych przez handlowców, a także na konkretnych wizytach u danego klienta. Dzięki temu pracownicy terenowi mają zawsze informację, przed rozpoczęciem dnia pracy oraz każdej zaplanowanej wizyty, jakie cele do zrealizowania stoją przed nimi danego dnia. Pozwala im to na zaplanowanie działań, które powinni podjąć podczas spotkań z klientami, aby osiągnąć dany cel. Dodatkowo, użytkownicy MOBIUS (stacjonarni i mobilni) otrzymują bieżące informacje o poziomie realizacji zakładanych celów. Pomaga im to stale kontrolować postępy w realizowaniu przypisanego im targetu.

REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANY

Obsługa procesów Reklamacji i Zwrotów

Funkcja ta pozwala użytkownikom MOBIUS'a w pełni monitorować procesy związane ze zwrotami, reklamacjami i przecenami towarów oraz kontrolować sposoby rozliczenia wynikających z tego faktu zobowiązań.
Proces zwrotu rozpoczyna się w momencie wygenerowania dokumentu zobowiązania - jako dowodu przyjęcia zwracanego towaru lub w momencie obniżenia ceny półkowej dla klienta końcowego (np. w związku ze zbliżającym się końcem okresu spożycia). Tak powstałe zobowiązania mogą być rozliczane w systemie na kilka sposobów, np. poprzez wymianę towarów z magazynu mobilnego pracownika, przyszłą dostawę bądź poprzez rozliczenia finansowe.

MOBIUS na bieżąco weryfikuje saldo konkretnego klienta. Wylicza mobilnemu reprezentantowi również współczynnik reklamacji/zwrotów od danego kontrahenta co rysuje obraz Klienta.

Dzięki elastyczności rozwiązania, proces zwrotów i wymian można dostosowywać do indywidualnych warunków reklamacji uzgadnianych bezpośrednio z klientem np. poprzez określenie budżetów czy dedykowanych list produktów podlegających procesowi reklamacji.

KASA i Zarządzanie kosztami

Należności i Moduł KASA

Ewidencjonowanie kosztów z podziałem na okresy czasu, grupowanie kosztów ułatwiające ich ewidencję (np. paliwo, noclegi), limitowanie budżetu, opisywanie wprowadzanych dokumentów.

WINDYKACJA

Funkcjonalność umożliwia przeglądanie zaległych faktur klientów w momencie wykonywania wizyty lub bezpośrednio na karcie klienta. Niezapłacone faktury są importowane bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego i tam również są ekspotrowane wustawione dokumenty typu KASA (KP, KW). 

Aplikacja mobilna na bieżąco weryfikuje saldo kontrahenta i nie dopuszcza do jego przekroczenia. Parametry aplikacji wymuszają od handlowca przyjęcie gotówki lub opisanie dla działu windykacji uzgodnień, które w postaci dedykowanej notatki trafiają (np. emailem lub systemowo) do działu finansowego w Twojej firmie.  

Środki trwałe stanowią majątek dla firmy, zatem konieczne jest efektywne oraz profesjonalnie zarządzanie nimi.

Materiały POS i Marketingowe

Przedstawiciel Handlowy rejestruje wydania materiałów POS, próbek, nagród, giftów. Ocenia w trakcie wizyty u klienta efektywność danego punktu handlowego.  Aplikacja mobilna MOBIUS umożliwia badanie obecności, wydawanie i zwrot, zamawianie w centrali materiałów typu Point of Sales (POS).
Handlowiec zna historię przekazanych klientowi materiałów oraz swój aktualny deputat materiałów POS i materiałów reklamowych.

MERCHANDISING

Rozwiązania do weryfikacji punktów sprzedaży

Funkcjonalność pozwala przedstawicielom egzekwować podczas wizyty w punkcie sprzedaży wymogi i standardy w zakresie dystrybucji i ekspozycji produktów.

OCENA PUNKTU SPRZEDAŻY

MOBIUS MERCHANDISING pozwala osiągać lepsze efekty w punktach sprzedaży detalicznej i sieciach handlowych dzięki wykorzystaniu wskaźników do oceny realizacji standardów. Na przykład takich jak: odpowiednia dostępność i ekspozycja produktów, określona kolejność realizacji zadań w trakcie wizyty czy wykorzystanie właściwych narzędzi wsparcia sprzedaży.

Mobius Merch pozwala na ciągłą kontrolę jakości odwiedzanych przez handlowców sklepów, mierzenie kryteriów ich oceny i sprawdzanie, na ile dany punkt zbliża się do założonego modelu wzorcowego. System pozwala na weryfikację stopnia zgodności stanu rzeczywistego - zastanego w sklepie ze zdefiniowanym przez Twoją firmę standardem oraz na wykonywanie szeregu analiz danych zgromadzonych podczas wizyty. Przedstwiciel lub sam System może „wystawić” sklepowi ocenę i może sklasyfikować go jako wzorzec lub zaliczyć do kategorii punktów wymagających przeprowadzenia działań naprawczych. Przedstawiciel może również, korzystając z dostępnych środków wsparcia sprzedaży i zdefiniowanych zadań naprawczych, właściwie zareagować aby poprawić sytuację.

Badaj działania konkurencji, udziały półkowe, liczbę face’ów, rejestruj aktywność promocyjną konkurencji

ANKIETY

Ankiety to podstawowe narzędzie zbierania informacji z rynku. Elastyczna budowa formularzy badawczych oraz obsługa wielu typów odpowiedzi zapewniają możliwość przeprowadzania przez pracowników badań na dowolny temat, np. badania potencjału handlowego sklepu, akcji konkurencji, jak również bieżących zadań operacyjnych reprezentanta.

Funkcjonalność wykorzystywana jest w badaniu satysfakcji klientów oraz zbieraniu informacji o rynku i aktualnych trendach. Dynamiczny charakter ankiet, logika warunkowa, własne scenariusze sprawiają, że łatwo dostosowuje się badania do potrzeb biznesu.

Wykorzystuj w ankietach typy pytań: pojedynczego i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte i zamknięte, o datę i wartość, z żądaniem wykonania zdjęcia. Odpowiedziom nadawaj różne wagi określaj ich rodzaj i obligatoryjność. Sprawdzaj realizację standardów merchandisingowych, udziały w półce, liczbę faców, dostępności.

RAPORTY w Aplikacji Mobilnej

Oglądaj wyniki swojej pracy, swój plan i jego wykonanie.

Najważniejsze wskaźniki jakości wykonywanej pracy dostępne są na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu pracownik w terenie może szybko zorientować się jak dobrze mu idzie i na jakich obszarach należy swoje działania skoncentrować. Raporty można łatwo konfigurować i modyfikować z poziomu aplikacji centralnej.

 WSZYSTKIE INFORMACJE POD RĘKĄ

- Analizuj Kontrahenta, interpretuj i podejmuj decyzje na podstawie rzeczywistych i istotnych danych. Wykorzystuj predefiniowane raporty i przyspiesz wnioskowanie,
- Widok 360 na klienta i produkt,
- Eksploruj gotowe raporty, z opcją eksportu i wysyłki na maila,
- Poznaj czas wizyt, realizowane zadania, ofertowe i inne wskaźniki współpracy z klientami. Skonfrontuj z celami i planami.
- Śledź postęp realizacji targetów sprzedażowych i jakościowych.

 

Premiowanie przedstawicieli handlowych na podstawie faktycznie wykonanych zadań

ZADANIA

Niełatwo jest podejmować się wykonania określonego zadania bez jego uprzedniego zaplanowania. Dlatego też, aby ułatwić pracę terenowym siłom sprzedaży, MOBIUS wyposażony jest w odpowiednie narzędzia, które jest pomocne podczas planowania nie tylko dla aktywności sprzedażowych i okołosprzedażowych, ale i uzupełnia codzienną kartę pracy mobilnego pracownika.

MOBIUS zadania pozwala definiować okresowe lub doraźnie zlecone czynności dla Reprezentanta, a także cele w zakresie innych działań, np. liczbę koniecznych do wypełnienia ankiet, liczbę koniecznych do rozlokowania materiałów POS. Przedstawiciele terenowi mogą również na bieżąco monitorować status swoich zadań. System MOBIUS aktualizuje bowiem codziennie poziom realizacji założonych celów.

Zadania mogą być przypisywane do poszczególnych przedstawicieli oraz na konkretne wizyty, realizowane w wybranych sklepach. Wskaźnikami do zadań mogą być np. klienci, aktywności, dystrybucja, dokumenty, ankiety, kontakty/umowy, sprzedaż, itp. Dzięki temu pracownicy terenowi mają zawsze informację, przed rozpoczęciem dnia pracy oraz każdej zaplanowanej wizyty, jakie zadania do zrealizowania stoją
przed nimi danego dnia. Pozwala im to na zaplanowanie działań, które powinni podjąć podczas spotkań z klientami, aby osiągnąć dany cel. Dodatkowo, użytkownicy MOBIUS otrzymują bieżące informacje o poziomie realizacji zakładanych celów.

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

MOBIUS obsługuje programy motywacyjne, konkursy i promocje sprzedaży dla biznesu oraz konsumentów.

Zagadnienia związane z nagrodami są jednymi z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych etapów realizacji programów motywacyjnych. W dużej mierze decydują o tym, czy program lojalnościowy, premiowy, promocja czy konkurs, przyniosą zamierzony efekt i zbudują długofalowe relacje z jego uczestnikami.
System MOBIUS pozwala na tworzenie i prowadzenie atrakcyjnych mechanizmów angażowania i nagradzania klientów, ułatwia efektywne zarządzanie danymi uczestników, a także wspiera komunikację poprzez wiele kanałów oraz dostarcza informacji dotyczące wyników programu.

Lojalność staje się mobilna

MOBIUS w rękach Przedstawiciela wspomaga codzienne zakupy Twojego Partnera i ma wpływ na zwyczaje zakupowe Klientów. 

Korzyści dla uczestników programu:

  • spersonalizowane oferty i nagrody we właściwym czasie i miejscu,
  • tworzenia reguł biznesowych i definicji ofert,
  • efektywne zarządzanie danymi uczestników,
  • naliczanie punktów w czasie rzeczywistym oraz szybka ich wymiana na nagrody,
  • możliwość szybszego zdobywania korzyści dzięki różnym ofertom marketingowym i zróżnicowanym akcjom,
  • więcej przywilejów i korzyści dla najlepszych klientów i osób często dokonujących zakupów,
  • natychmiastowy dostęp do konta lojalnościowego,
  • śledzenie aktywności Klienta i postępów w ramach programu,
  • różne rodzaje korzyści (rabaty, prezenty, cash back, vouchery, produkty. 

VANSELLING

Wsparcie bezpośrednich dostaw do klientów

System MOBIUS Vanselling wspiera proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, takich jak np.: faktury, WZ, PZ, RW, czy paragony fiskalne.

MOBIUS VANSELLING wspiera pracę działu logistyki w procesie realizacji dostaw towaru bezpośrednio do klientów.

System wspiera proces załadunku i rozładunku towarów, prowadzenia i rejestracji dostaw, zwrotów i należności. Umożliwia także rozliczenia zadań/wizyt zrealizowanych przez kierowcę w danym dniu, a także realizację reklamacji i wymian. MOBIUS  wspiera ponadto wymianę informacji pomiędzy producentem, kierowcami oraz odbiorcami towarów, zarządzanie danymi kartotekowymi oraz pracą kierowców. 

System MOBIUS Vanselling wspiera proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, takich jak np.: faktury, dowody dostaw czy paragony fiskalne oraz ich wydruku z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii bluetooth. Umożliwia także prowadzenie pełnej ewidencji magazynowej oraz ewidencji kasowej, czyli wpłat i wypłat gotówki przyjmowanej przez Vansellera, a także prowadzenie badań rynkowych w formie ankiet. 

 

TOP