FORGOT YOUR DETAILS?

Mobilny System Zarządzania Sprzedażą i Siecią Reprezentantów

MOBIUS

pracuj z satySFAkcją
zarządzaj i rozliczaj Twój zespół mobilnych Reprezentantów

POZNAJ PANEL ZARZĄDCZY I PULPIT MENEDŻERA

Wybrane MODUŁY MOBIUS SFA dla Menedżera w BIZNES PANELU

W systemie MOBIUS istnieje ponad 2000 funkcji, które można skalibrować aby precyzyjnie adpotować wdrożenia na potrzeby unikalnych klientów. Ta gotowość do sprostania różnym Klientom i wyzwaniom wielokrotnie dawała nam przewagę nad konkurentami i znacząco skracało czas wdrożenia. System jest nieustannie rozwijany. Optymalizujemy istniejące rozwiązania i dodajemy nowe.

Z MOBIUS planowanie i podejmowanie decyzji stanie się prostsze. W MOBIUS Biznes Panel dokładnie odwzorujesz procesy w Twojej firmie. Monitorujesz pracę swoich ludzi, kontrolujesz terminy, zadania i zasoby. Planujesz strategię i śledzisz jej realizację.

Efektywność sprzedawców - Generuj zestawienia wizyt, zamówień i skuteczności handlowców.
Ocena jakości pracy - Zbadaj czas wizyt, realizowane zadania, oferty i inne wskaźniki współpracy z klientami.
Samodzielność - Analityka dla każdego, bez względu na stopień zaawansowania w obsłudze narzędzi analitycznych.
Wnioskowanie - Łatwe pogłębienie wiedzy o wykrytych zjawiskach, szybkie wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji.
Eksploracja - Dane prezentowane w inteligentny sposób, który pobudza intuicję do wychwytywania przyczyn i skutków zdarzeń.
Nowa jakość decyzji - Oglądaj procesy biznesowe z wielu perspektyw, aby mieć pełną wiedzę i pewność, że przed podjęciem decyzji, uwzględniłeś wszystko, co miało wpływ na wyniki !

RAPORTY dla MENEDŻERA

Analizuj, interpretuj i podejmuj decyzje na podstawie rzeczywistych i istotnych danych. Wykorzystuj predefiniowane raporty lub te zaprojektowane indywidualnie dla Ciebie. Przyspiesz wnioskowanie.

Szerokie portfolio RAPORTÓW

MOBIUS to skuteczne wsparcie sprzedaży, marketingu, serwisu, a także działów księgowych i finansowych w aspekcie raportowania i analiz. Nowa jakość decyzji - oglądaj procesy biznesowe z wielu perspektyw, aby mieć pełną wiedzę i pewność, że przed podjęciem decyzji, uwzględniłeś wszystko, co miało wpływ na wyniki.

Eksploracja i Wnioskowanie

Widok 360 stopni na klienta i pracownika terenowego. Miej pod ręką informacje o wszystkich aktywnościach klientów. Generuj zestawienia wizyt, zamówień i skuteczności handlowców. Wygodnie twórz indywidualne raporty z opcją eksportu i wysyłki na maila w optymalnym formacie, np. xls, .pdf.

Raporty i Analizy

System MOBIUS oferuje rozbudowany i elastyczny zestaw raportów pozwalających na agregację oraz przetwarzanie danych z terenu na różnych płaszczyznach i według różnych kryteriów. Aplikacja w interfejsie WEB oferuje przejrzysty i personalizowany panel raportowy pozwalający szybko orientować się w tych informacjach, na których managerowi zależy najbardziej.

MOBIUS to skuteczne wsparcie sprzedaży, marketingu, serwisu, a także działów księgowych i finansowych w aspekcie raportowania i analiz. Organizuj i zarządzaj pracą ludzi. Porządkuj relacje. Zwiększaj skuteczność i produktywność. Przyspieszaj planowanie, działanie, analizowanie. Automatyzuj codzienną pracę. Usprawniaj wszystkie działania z obszaru Sales Force Automation, Business Intelligence, CRM. Utrzymuj przewagę konkurencyjną na rynku !

Dynamiczny PULPIT Menedżera

Wygodny interfejs Biznes Panelu zapewnia komfortową pracę i możliwość koncentrowania się Menedżera na zadaniach. Dzięki temu wszystko idzie sprawniej.

Pulpity interaktywne

Zawiera wymagane informacje np. liczba aktywności, liczba wizyt, liczba ankiet, itp. Umożliwia szczegółowy podgląd całego dnia pracy. Możliwy jest szczegółowy wgląd w aktywności w połączeniu z raportem lokalizacji GPS oraz odbytej trasówki na mapie.

Dashboardy i widgety

W zależności od roli i preferencji, każdy użytkownik MOBIUS Biznes Panel może mieć przypisany uprzednio i zdefiniowany profil. W efekcie przy każdym logowaniu użytkownika do aplikacji wyświetlany jest określony zestaw informacji. Mogą to być np. zbiorcze wyniki z wykresami dla osób podejmujących decyzje lub szczegółowe dane do analiz, a także wiele innych do wyboru.

Profil i Pulpit Użytkownika

W zależności od roli i preferencji, każdy użytkownik MOBIUS Biznes Panel może mieć przypisany uprzednio i zdefiniowany profil.

Szybki dostęp do kluczowych informacji biznesowych (np. informacji o realizacji celów sprzedażowych podopiecznych, wizyt). Przejrzysta wizualizacja osiągniętego poziomu realizacji planu sprzedażowego Twojego regionu oraz innych wskaźników. Elastyczna konfiguracja układu widgetów zgodnie z wymaganym standardem. Jednolity ustandaryzowany sposób prezentacji danych. Różnorodność statystyk i raportów do przedstawienia na widgetach.

W efekcie przy każdym logowaniu użytkownika do aplikacji wyświetlany jest określony zestaw informacji. Mogą to być np. zbiorcze wyniki z wykresami dla osób podejmujących decyzje lub szczegółowe dane do analiz, a także wiele innych do wyboru.

DASHBOARD CRM

Zarządzanie szansami sprzedażowymi. Narzędzia umożliwiają menedżerowm planowanie różnego rodzaju działań, które mogą wpłynąć na osiągnięcie sukcesu we współpracy z klientami i wzrost sprzedaży. Począwszy od przeglądu wskaźników, przez podstawowe analizy w aplikacji centralnej, a skończywszy na zaawansowanych analizach w środowisku Business Intelligence, MOBIUS Biznes Panel dostarcza wszystkim użytkownikom kompletnych i aktualnych raportów, które uwzględniają wyniki wszelkich czynności wykonywanych przez Reprezentantów w terenie.

CRM

Kalendarz pracy umożliwia śledzenie przebiegu tygodniowej pracy oraz dowolnie zdefiniowanych statusów. Możliwy jest szczegółowy wgląd w aktywności w połączeniu z raportem lokalizacji GPS oraz odbytej trasówki na mapie. Powidomienia i wiadomości systemowe pojawiają się na Twoim pulpicie Panelu.

Dashboardy i widgety

Szybki dostęp do kluczowych informacji biznesowych (np. informacji o realizacji celów sprzedażowych, ilości wizyt, efektów promocji). Przejrzysta wizualizacja osiągniętego poziomu realizacji planu sprzedażowego Twojego regionu oraz innych wskaźników. Elastyczna konfiguracja układu widgetów zgodnie z wymaganym standardem. Jednolity ustandaryzowany sposób prezentacji danych. Różnorodność statystyk i raportów do przedstawienia na widgetach.

MOBIUS pozwala na zarządzanie leadami pochodzącymi zarówno z samego systemu jak i pozyskanymi z zewnętrznych źródeł. Możliwość elastycznego zarządzania bazą klientów jest kluczowym elementem każdego systemu klasy SFA/CRM. MOBIUS oferuje w tym zakresie bardzo wiele. MOBIUS pozwala na zarządzanie leadami pochodzącymi zarówno z samego systemu jak i pozyskanymi z zewnętrznych źródeł. Baza kontaktów jest połączona z bazą klientów. Jednakże celowo zarządzanie kontaktami w systemie jest w pełni niezależne od zarządzania kontrahentami. W ten sposób złożone relacje między kontaktami i klientami mogą być łatwo zarządzane przez samych przedstawicieli terenowych. Wystarczy jedno dotknięcie ekranu, aby przejść od profilu klienta do profilu kontaktu.  Do kontaktów mogą być również przypisane: historia, dokumenty, załączniki multimedialne czy planowanie działań.

Moduł aplikacji pozwalający na zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych. Mobilny reprezentant może samodzielnie planować sobie pracę, korzystając przy tym ze wsparcia aplikacji. Projekt trasy handlowca - dzienny czy tygodniowy, może (chociaż nie musi) podlegać weryfikacji i akceptacji jego przełożonego (kierownika regionu) w Biznes Panelu, który np. sprawdzi słuszność geograficzną, doda dodatkowe kroki wizyty, zaleci wizytę u nowego potencjalnego kontrahenta. Gotowa trasówka może być od razu zaprezentowana na mapie cyfrowej.

Moduł pozwala dobierać częstotliwość wizyt w zależności od wartości klienta (segmentu – można tu tworzyć kategorie ważności) i z uwzględnieniem geografii. Dzięki temu możliwa jest większa ilość wartościowych wizyt w ciągu dnia, przy zmniejszonych przebiegach i z większą ilością czasu spędzanego z klientem.Podział geograficzny sił sprzedażowych i zarządzanie przedstawicielami w poszczególnych regionach pomaga w budowaniu odpowiedniej struktury organizacyjnej.

Analiza dni pracy Reprezentanta na kalendarzu trasówki umożliwia śledzenie przebiegu np. tygodniowej pracy oraz dowolnie zdefiniowanych statusów. Zawiera wymagane informacje np. liczba aktywności, liczba wizyt, liczba ankiet, itp. Umożliwia szczegółowy podgląd całego dnia pracy. Możliwy jest szczegółowy wgląd w aktywności w połączeniu z raportem lokalizacji oraz odbytej trasówki na mapie

 

Otymalizuj Trasy

Moduł pozwala dobierać częstotliwość wizyt reprezentantów w zależności od wartości klienta (segmentu – można tu tworzyć kategorie ważności), z uwzględnieniem geografii, czy warunków na trasach. Dzięki temu możliwa jest większa ilość wartościowych wizyt w ciągu dnia, przy zmniejszonych przebiegach i z większą ilością czasu spędzanego z klientem.

Analizuj Trasy

Planuj dzień, tydzień, miesiąć. Przejmij kontrolę nad plane dni pracy sowich podopiecznych. Sprawdzaj z kim i o której mają się spotkać. Dodaj dodatkowe zadania i wizyty. Przeglądaj historię działań z klientem. Zdefiniuj kroki podczas wizyty. Wskaż klientów, u których np. nie było wizyty od 7 dni lub, tych którzy są jeszcze w pobliżu.

Kalendarz Reprezentanta

Analiza dni pracy Reprezentanta umożliwia śledzenie przebiegu np. tygodniowej pracy oraz dowolnie zdefiniowanych statusów. Zawiera wymagane informacje np. liczba aktywności, liczba wizyt, liczba ankiet, itp. Umożliwia szczegółowy podgląd całego dnia pracy. Możliwy jest szczegółowy wgląd w aktywności w połączeniu z raportem lokalizacji oraz odbytej trasówki na mapie.

Edytuj i Zmieniaj

Moduł aplikacji pozwalający na zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych. PH może samodzielnie planować sobie pracę, korzystając przy tym ze wsparcia aplikacji lub odbierać na urządzeniu trasówkę utworzoną dla niego w panelu zarządczym przez dyrektora/kierownika regionalnego.

Moduł TRASÓWKI

Moduł pozwala dobierać częstotliwość wizyt w zależności od wartości klienta (segmentu – można tu tworzyć kategorie ważności) i z uwzględnieniem geografii. Dzięki temu możliwa jest większa ilość wartościowych wizyt w ciągu dnia, przy zmniejszonych przebiegach i z większą ilością czasu spędzanego z klientem.

Analiza Trasy na Mapie

Moduł umożliwia prezentowanie zaplanowanej trasówki i rzeczywistej - przebytej trasy przez przedstawiciela oraz raportu „odchyleń”. Funkcjonalność umożliwia zapisywanie pozycji pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją, np. przy wykonywaniu wizyty, synchronizacji, ewidencji dokumentu, rejestracji zdjęcia, itd.

Analiza Dnia Pracy Handlowca

Funkcjonalność rejestruje pozycję geograficzną pracownika w różnych momentach pracy z aplikacją i elementach realizowanych podczas wizyty. W momencie rozpoczęcia wizyty system pobiera lokalizację, ta informacja trafia do bazy danych systemu, która analizuje czy wizyta odbywa się zgodnie z rzeczywistą lokalizacją klienta. W wypadku niezgodności Menedżer systemu MOBIUS jest o tym natychmiast informowany (np. w postaci pojawienia się graficznego wyróżnika przy wizycie, zamówieniu lub trasówce w panelu zarządczym systemu MOBIUS).

Lokalizacja Kontrahentów

Baza danych geolokalizacji klientów pozwala na użycie geomarketingu, optymalizacji tras wizyt i dostaw logistycznych i wiele innych. Raporty w module Kontroli Wizyty i Lokalizacji dostarczają informacji na temat jakości pracy Reprezentantów Twojej firmy. Definiując w Panelu promień tolerancji (odległość zlokalizowanej wizyty od lokalizacji bazodanowej w linii prostej) otrzymujemy możliwość przeanalizowania rozbieżności i przedstawienia ich na mapie cyfrowej.

Moduł GPS i GEOLOKALIZACJA

Weryfikuj na mapach bieżącą i historyczną lokalizację Twoich Przedstawicieli. Optymalizuj trasy

MOBIUS posiada zestaw rozwiązań związany z wykorzystaniem GPS w urządzeniach mobilnych reprezentantów. Pracownicy mobilni i managerowie mogą tworzyć trasy na dany dzień z wykorzystaniem rzeczywistych danych i lokalizacji, dzięki czemu lista wizyt jest wiernym odzwierciedleniem faktycznych szacunków czasu dojazdu, czasu realizacji wizyt i przebytych kilometrów. Automatycznie dodawane znaczniki GPS dają świadomość miejsca wykonywania spotkania i ewidencji danego dokumentu przez reprezentanta. Przykładowo: współrzędne GPS pobrane do zdjęć zrobionych z pomocą aplikacji mobilnej daje pewność jak dokładnie wygląda ekspozycja Twojego produktu w wybranym sklepie bez możliwości manipulacji przez merchandisera lub też efekt pracy serwisowej serwisanta. 

Moduł RAPORTOWANIE NA MAPACH

Baza danych geolokalizacji klientów i rejestracji zdarzeń po GPS w aplikacji mobilnej pozwala na użycie geomarketingu, optymalizacji tras wizyt i dostaw logistycznych oraz wiele innych.

Mapa Trasówek

Mapa Sprzedaży Geograficznie

Mapa GPS vs Plan Wizyt

Mapa Wizyt w Okresie

Mapa Trasówki wg Dni Tygodnia

Mapa wg Typów Wizyt

MOBIUS Biznes Panel oferuje przejrzysty panel raportowy - oparty na wizualizacji na Mapach i pozwalający szybko orientować się w tych informacjach, na których managerowi zależy najbardziej. Wizualizujemy wszytko co posiada dane geometryczne, np. podział geograficzny sił sprzedażowych i zarządzanie przedstawicielami w poszczególnych regionach - pomaga to w budowaniu efektywnej struktury organizacyjnej.

Weryfikuj na mapach plany tras i wizyt Twoich Reprezentantów, a następnie konfrontuj to z rzeczywistą lokalizacją zdarzeń. Moduł umożliwia prezentowanie zaplanowanej trasówki, rzeczywistej przebytej trasy przez przedstawiciela oraz raportu „odchyleń”, w tym miejsce złożenia zamówienia.

MOBIUS posiada zestaw rozwiązań związany z wykorzystaniem GPS w urządzeniach mobilnych reprezentantów. Automatycznie dodawane znaczniki GPS dają świadomość miejsca wykonywania spotkania i ewidencji danego dokumentu przez reprezentanta

Lista Akcji Promocyjnych

Mobilny katalog aktualnych i nadchodzących promocji. Pozwala planować działania handlowe, podejrzeć kontrahentów kwalifikujących się do promocji i zapoznać się z jej parametrami.

Parametryzuj Akcję Promocyjną

System MOBIUS posiada wyspecjalizowany moduł Promocji. Dzięki projektowaniu akcji handlowych w tym module, handlowcy w terenie mogą stosować techniki znane jako cross-selling, upselling, np.: sprzedaż pakietowa, promocje wartościowe, ilościowe z progiem, gratisy, bonusy, mix, cross i wiele, wiele innych.

Zarządzaj Cenami

Kreator promocji. Tworzenie dowolnych kombinacji warunków: wartościowych, ilościowych, obowiązkowość zamówienia towaru, logicznych, innych (produkt, grupa produktowa).

Moduł PROMOCJE

Określ zasady gratyfikacji i rabatowania, a aplikacja mobilna podpowie terenowemu sprzedawcy parametry zamówienia, aby optymalizować rozkład dostępnych promocji, zwiększać zyski i zadowolenie kontrahenta.

MOBIUS pozwala projektować akcje promocyjne. System umożliwia także automatyczne przeliczanie wynikających z działań promocyjnych korzyści dla klienta, takich jak gratisy, bonusy, rabaty, itp. Tego typu wyliczenia dostępne „od ręki” podczas bezpośrednich ustaleń z klientem, zachęcają go jeszcze bardziej do skorzystania z oferty i wzmocniają relacje biznesowe. Dlatego tak istotne jest aby pracownik terenowy był wyposażony we wszelkie niezbędne narzędzia, które umożliwią mu profesjonalne przedstawienie i prezentację ofert promocyjnych, a co za tym idzie wpłyną na poprawę wyników sprzedaży.

GAZETKI MULTIMEDIALNE

Zbuduj Reprezentantom atrakcyjny, graficzny podgląd aktualnych ofert specjalnych i promocji. Kreator promocji umożliwi Ci zaprojektowanie graficznych, atrakcyjnych wizualnie dla Klienta podczas prezentacji ofert - stworzenie dowolnych kombinacji warunków promocji: wartościowych, ilościowych, obowiązkowość zamówienia towaru, logicznych, innych (produkt, grupa produktowa).

Projektowanie Gazetki

Zbuduj Reprezentantom atrakcyjny, graficzny podgląd aktualnych ofert specjalnych i promocji. Kreator promocji umożliwi Ci zaprojektowanie graficznych, atrakcyjnych wizualnie dla Klienta podczas prezentacji ofert - stworzenie dowolnych kombinacji warunków promocji:

Dodawanie Interaktywnych Promocji

Istotne jest aby pracownik terenowy był wyposażony we wszelkie niezbędne narzędzia, które umożliwią mu profesjonalne tworzenie i prezentację ofert promocyjnych, a co za tym idzie wpłyną na poprawę wyników sprzedaży. Przedstawiciele mogą rejestrować promocyjne zamówienia na obrazkach i wydawać w związku z nimi benefity

INTERAKTYWNA SPRZEDAŻ

Kadra zarządzająca z poziomu firmowej centrali ma możliwość wzbogacania oferty o zdjęcia, filmy lub prezentacje. Obraz i dźwięk wykorzystywane jednocześnie w MOBIUS stanowią istotną wartość dodaną działań sprzedażowych, zwłaszcza gdy wpisują się w szerszą kampanię marketingową.

MOBIUS pozwala przedstawicielom terenowym na zarządzanie bonusami motywacyjnymi dla klientów. System jest w stanie monitorować, którzy klienci je otrzymują i w jakich ilościach. W efekcie możliwe jest prowadzenie zaawansowanych analiz prowadzonych działań i badanie zależności – jak oferowane bonusy wpływają na wzrost wartości sprzedaży w danym sklepie.

Dlatego tak istotne jest aby pracownik terenowy był wyposażony we wszelkie niezbędne narzędzia, które umożliwią mu profesjonalne tworzenie i prezentację ofert promocyjnych, a co za tym idzie wpłyną na poprawę wyników sprzedaży.

STANDARDY OBSŁUGI - Oferta Klienta

MOBIUS wspiera przedstawicieli terenowych w ich codziennej pracy z klientami. Jednym z najważniejszych zadań tego modułu jest pomoc w zdefiniowaniu oferty produktów, na której pracownik mobilny powinien pracować podczas wizyty w konkrentej kategorii sklepów lub sklepie należącym do sieci.

Zarządzanie ofertą dla Sieci

Zdefiniuj odrębne standardy Twojej oferty dla różnych kategorii klientów (rodzaj oferty, wielkość sklepu, kategoria, sieć), dla różnych kategorii reprezentantów lub dla różnych kanałów sprzedaży (preselling, vanselling, merchandising, serwis i konsultacje).

Kategoryzuj Klientów

MOBIUS pozwala na zastosowanie spójnych mechanizmów kategoryzacji w stosunku do klientów integrowanych z systemów sprzedażowych oraz zarządzanych w systemie SFA/CRM. Sam układ oferty i jej elementy są definiowane przez administratora biznesowego po stronie Panelu Zarządczego.

MOBIUS pozwala na zastosowanie spójnych mechanizmów kategoryzacji w stosunku do klientów integrowanych z systemów sprzedażowych oraz zarządzanych w systemie SFA/CRM.

Umożliwia to automatyczne dopasowanie oferty oraz struktury wizyty do każdego z kontrahentów osobno i grup kontrahentów. Poziomy stosowane podczas kategoryzacji nie są ograniczone do sztywno ustalonej struktury klienckiej, ale mogą również bazować na uprzednio zdefiniowanych kryteriach opartych na wynikach sprzedażowych. Profile klientów możesz zawsze aktualizować, aby oferta sprzedażowa była kierowane do odpowiednich podmiotów.

Moduł MATERIAŁY MARKETINGOWE i POS

Zarządzaj materiałami marketingowymi dla punktów sprzedaży (POS). Zarządzaj środkami trwałymi. Monitoruj dystrybucje materiałów promocyjnych i porównuj ją z wielkością sprzedaży.

Środki trwałe stanowią majątek dla firmy, zatem konieczne jest efektywne oraz profesjonalnie zarządzanie nimi.

MOBIUS pozwala na przydział poszczególnych środków trwałych do odpowiednich przedstawicieli terenowych, śledzenie instalowania oraz monitoring skutecznej konfiguracji środków w sklepie. Dzięki temu można mieć pewność, że zainwestowane fundusze w środki trwałe nie są marnowane. Natomiast Aplikacja mobilna Reprezentanta umożliwia przekazywanie do Panelu wiedzy na temat obecności, wydań, zwrotów, przesunięć między sklepami i zamawianie w centrali materiałów typu Point of Sales (POS). Handlowiec zna historię przekazanych klientowi materiałów oraz swój aktualny deputat materiałów POS i materiałów reklamowych, a Menedżer z poziomu Panelu potrafi ocenić wartość danego sklepu i efektywność pracy Handlowca.

Z poziomu Panelu można zarządzić akcję Inwentaryzacji środków trwałych w terenie, co wiąże się z obowiązkiem wykoanania przez pracowników terenowych np. obowiązku sprawdzenia jakośći środka, sprawdzenie numeru ewidencyjnego, opisu wykorzystania środka oraz wykonaniu zdjęć z wizji w terenie.

MOBIUS pozwala  przedstawicielom terenowym na zarządzanie bonusami motywacyjnymi dla klientów. System jest w stanie monitorować, którzy klienci je otrzymują i w jakich ilościach.W efekcie możliwe jest prowadzenie zaawansowanych analiz prowadzonych działań i badanie zależności – jak oferowane bonusy wpływają na wzrost wartości sprzedaży w danym sklepie.

Zarzadzanie materiałami POS

Panel Zarządczy umożliwia śledzenie obecności, wydawania, zwrotów, zamówień w centrali materiałów typu Point of Sales (POS).Zarówno Manager Manager z pomiomu Panelu, jak i mobilny reprezentant znają historię przekazanych klientowi materiałów oraz aktualny deputat materiałów POS i materiałów reklamowych.

Raprtowanie "Pracujących" POS

Analizuj dystrybucję materiałów POS i materiałów promocyjnych. Porównuj ją z wielkością sprzedaży w punktach. Badaj efektywność wydań w podziale na handlowców.

Deputat Materiałów wg Reprezentantów lub Kontrahentów

Zarządzanie materiałami POS pozwala Menedżerowi na analizę wydań, obecności, instalacji i deinstalacji materiałów POS i środków trwałych u kontrahentów. .

Zarządzanie Materiałami Marketingowymi

Ewidencja materiałów. Analizuj wydania o mniejszej wartości niz POS, czyli próbek, gadżetów, nagród, giftów, bonusów. Oceniaj efektywność danego punktu sprzedaż. Monitoruj dystrybucję materiałów promocyjnych i porównuj ją z wielkością sprzedaży.

Diagram projektu Ankiety

Funkcjonalność wykorzystywana jest w badaniu satysfakcji klientów oraz zbieraniu informacji o rynku i aktualnych trendach. Dynamiczny charakter ankiet, logika warunkowa, własne scenariusze sprawiają, że łatwo dostosowuje się badania do potrzeb biznesu.

Projektowanie Ankiety

Odwiedzając punkty sprzedaży użytkownicy MOBIUS mają do dyspozycji narzędzia do ankietowania pozwalające na prowadzenie badań rynkowych.Kwestionariusze lub ankiety mogą być tworzone w dowolnym momencie i pojawiać się na urządzeniach mobilnych natychmiast po synchronizacji.

Elementy Ankiety

Wykorzystuj w ankietach typy pytań: pojedynczego i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte i zamknięte, o datę i wartość, z żądaniem wykonania zdjęcia. Odpowiedziom nadawaj różne wagi określaj ich rodzaj i obligatoryjność. Sprawdzaj realizcję standardów merchandisingowych, udziały w półce, liczbe faców, dostępności.

Moduł ANKIETY

Badaj działania konkurencji, udziały półkowe, liczbę face’ów, rejestruj aktywność promocyjną konkurencji.

Ankiety to podstawowe narzędzie zbierania informacji z rynku. Elastyczna budowa formularzy badawczych oraz obsługa wielu typów odpowiedzi zapewniają możliwość przeprowadzania przez pracowników badań na dowolny temat, np. badania potencjału handlowego sklepu, akcji konkurencji, czy bieżących zadań własnych handlowca.

W MOBIUS baza kontaktów jest połączona z bazą klientów. Jednakże celowo zarządzanie kontaktami w systemie jest w pełni niezależne od zarządzania kontrahentami.W ten sposób złożone relacje między kontaktami i klientami mogą być łatwo zarządzane przez samych przedstawicieli terenowych. Wystarczy jedno dotknięcie ekranu, aby przejść od profilu klienta do profilu kontaktu. Do kontaktów mogą być również przypisane: historia, dokumenty, załączniki multimedialne czy planowanie działań.

Przedstawiciel/Konsultant ma dostęp do aktualnych kartotek kontrahentów wraz z ich indywidualnymi warunkami handlowymi, rabatami, historią współpracy oraz rozrachunków, przydzielonych im środków trwałych, materiałów marketingowych, informacja o zdobytych punktach lojalnościowych, itd, itp.

Karta Kontrahenta

W Biznes Panelu MOBIUS zarządzasz kontrahentami pochodzącymi zarówno z samego systemu jak i pozyskanymi z zewnętrznych źródeł (np. system sprzedażowy) Program umożliwia przypisanie kontrahentów do odpowiednich kategorii, takich jak np. strategiczni, potencjalni czy dotyczące wybranej grupy klientów. W Panelu nadasz dodatkowe etykiety i oflagowania kontrahenta (w tym graficzne), aby wykorzytał tą informacje użytkownik mobilny podczas wizyty.

Multimedia Kontrahenta

Do kontrahentów jest również przypisana historia, dokumenty, załączniki multimedialne czy planowanie działań. Zadania multimedialne realizowane przez reprezentanta w terenie (zdjęcia półki, realizacja zlecenia serwisowego, faktura marketingowa, inwentaryzacja materiałów POS, itd) trafiają oprócz dedykowanych raportów do karty klienta.

Karta KONTRAHENTA

Zarządzaj Kontahentami. To co udostępnisz w Panelu na profilu klienta, przedstawiciele terenowi mogą wykorzystać w pracy w terenie w aplikacji mobilnej. Karta Kontrahenta zawiera najbardziej istotne informacje na jego temat. Funkcja ta zapewnia wgląd w historię kontaktów z kontrahentem, planowane działania, a także widok dokumentów i plików dołączonych do jego profilu (dokumenty z systemu ERP, multimedia).

KATALOG ASORTYMENTOWY

MOBIUS pozwala na wgląd w aktualną, stale zmieniającą się ofertę sprzedażową firmy. Wszelkie pozycje w ramach asortymentu można dodatkowo łączyć, tworząc różnego rodzaju relacje. Przykładowo określony towar może być powiązany z materiałem zastęp‎czym, środkami trwałymi lub standardowym układem półek. Dzięki temu tworzenie i zarządzanie dokumentami sprzedażowymi jest znacznie wygodniejsze i łatwiejsze.

Ponadto, możliwe jest rozszerzenie procesu ewidencji i przypisanie konkretnych ruchów magazynowych do indywidualnych aktywności wykonywanych w sklepach. Przykładowo można użyć magazyn gratisów do rozliczenia zobowiązań wynikających z procesu zwrotów lub magazyn próbek do wsparcia  akcji promocyjnych uzgodnionych z konkretnymi klientami.

Karta Produktu

W Biznes Panelu MOBIUS zarządzasz asortymentem. Możesz do danych zaimportowanych z systemu ERP dodać inne dodatowe informacje i atrybuty przydatne pracownikowi terenowemu w pracy z klientem.

Scren z mulimediami !

Zasadniczą zaletą MOBIUS'a w zakresie zarządzania ofertą handlową jest obsługa multimediów. Użytkownicy z poziomu centrali mają możliwość wzbogacania tej oferty o zdjęcia, filmy lub prezentacje.

Karta PRODUKTU

Dostęp do najważniejszych informacji o produktach, danych logistycznych, cenników oraz zdjęć produktu. Śledź stany magazynowe. Analizuj dostawców i ich stany. Planuj terminy dostaw. Kontroluj statusy realizacji

Planowanie działań.
Niełatwo jest podejmować się wykonania określonego zadania bez jego uprzedniego zaplanowania. Dlatego też, aby ułatwić pracę terenowym siłom sprzedaży, MOBIUS pozwala wyposażyć je w odpowiednie narzędzia, które będą pomocne podczas planowania wszelkich rodzajów aktywności sprzedażowych i okołosprzedażowych.

Zdefiniuj odrębne standardy wizyty dla różnych kategorii klientów, dla różnych kategorii reprezentantów lub dla różnych kanałów sprzedaży (preselling, vanselling, merchandising, serwis i konsultacje). Grupuj czynności wchodzące w skład zadania w etapy i układaj etapy w scenariusze. Dokładnie odwzoruj wypracowane przez CIebie dobre praktyki działań. Identyfikuj punkty detaliczne o wysokim potencjale i zaplanuj dla nich dedykowane działania.Dokonaj kompleksowej oceny działań przeprowadzanych w sklepach sieci i określaj niezbędne działania korygujące. Pozwala to na uzyskanie przejrzystego obrazu priorytetów oraz statusów podejmowanych czynności.

Scenariusze czynności

Rejestrowanie kontaktu z klientem, czyli wizyty. Sam układ wizyty i jej elementy są definiowane przez administratora biznesowego po stronie Panelu Zarządczego. Wizyty mogą być różnicowane pod względem elementów, ich obowiązkowości czy ustalonych parametrów – kategoryzacji klienta, kategorii zaszeregowania reprezentanta w firmie kanału sprzedaży, itp.

Projektuj schematy

MOBIUS pozwala na elastyczne planowanie różnych rodzajów i zakresów aktywności, takich jak np. wizyta, rozmowa telefoniczna, e-mail czy zadanie. Lista ta może zostać rozszerzona o inne pozycje, m.in. o spotkanie, konferencję, itp. Wszystkie te aktywności są dostępne „od ręki” poprzez odpowiednią konfigurację systemu. Ponadto, działania związane z planowaniem mogą mieć nadane priorytety i mogą być zarządzane z uwzględnieniem czasu realizacji.

TYPY WIZYT i SCENARIUSZE

Zdefiniuj odrębne standardy wizyty dla różnych kategorii klientów, dla różnych kategorii reprezentantów lub dla różnych kanałów sprzedaży (preselling, vanselling, merchandising, serwis i konsultacje). Grupuj czynności wchodzące w skład zadania w etapy i układaj etapy w scenariusze. Dokładnie odwzoruj wypracowane przez CIebie dobre praktyki działań.

W Biznes Panelu MOBIUS możesz wysyłać wiadomości do wszystkich użytkowników Systemu. Możesz także otrzymać odpowiedź, załączyć zdjęcie. Użytkownicy terenowi róznież mogą korespondować między sobą systemowo. Korespondencja zostaje zachowana w systemie.

Wysyłaj Powiadomienia

Wysyłaj wiadomości do pracowników i uzyskuj potwierdzenie odczytu. Wyeliminuj wymówki podopiecznych o niewiedzy.

Wysyłaj Powiadomienia

Z poziomu modułu wiadomości możesz wysyłać korespondencję seryjną do klientów. Mogą to być jednorazowe akcje lub automatyczne cykliczne wysyłane klientom monity, np. windykacyjne ponaglenia wraz z dołączanym automatycznie raportem o rozrachunkach.

WIADOMOŚCI

Wewnętrzny systemowy komunikator. Funkcjonalność umożliwia bieżącą komunikację z pracownikami poprzez wysyłanie pojedynczych lub zbiorczych wiadomości tekstowych i z załącznikami.

URLOPY i ZASTĘPSTWA

Reaguj na absencję. Zdefiniuj mechanizmy zastępstwa podczas potencjalnego urlopu reprezentanta. Otrzymuj wnioski urlopowe i zwolnienia systemowo.

Zarządzaj Zastępstwem

MOBIUS daje narzędzie do szybkiego reagowania na absencję reprezentanta. Jego trasa powinna zostać zastąpiona przez innego handlowca lub rozbita na kilku sasiadujących regionalnie handlowców.

Urlop a Trasa

Otrzymuj kompletne informacje w raportach dlaczego klienci nie zostali obsłużeni lub dlaczego inaczej.

Wybór sklepów do odwiedzenia przez zastępcę w danym dniu opiera się w MOBIUS o kryterium geograficzne. System potrafi ustawiać punkty sprzedaży w odpowiedniej kolejności, co przekłada się na zmniejszone koszty przejazdów. Optymalny dobór zastępstwa może wiązać się ze znaczącymi oszczędnościami.

 

TARGETY i PLANY SPRZEDAŻOWE

Określenie odpowiednich celów jest punktem wyjściowym w pracy terenowych sił sprzedaży. Jest to czynnik decydujący o sukcesie sprzedaży. MOBIUS pozwala definiować okresowe plany sprzedaży, a także cele w zakresie innych działań z nią związanych, np. ilość wizyt efektywnych, liczbę wypełnionych i obligatoryjnych ankiet. Przedstawiciele terenowi mogą również na bieżąco monitorować status swoich zadań. Bieżący poziom realizacji targetów jest przedstawiany w raportach mobilnych i centralnych.

Definiuj Cele Pracownikom

Działanie motywacyjne targetów pozwala na takie ustalanie planu sprzedaży, aby jak najefektywniej wykorzystywać potencjał zarówno sił sprzedaży, jak i kontrahentów. Określ rodzaje dokumentów realizujących target. Definiuj wartości planów sprzedaży dla różnych grup użytkowników.

Analizuj na bieżąco wyniki

Użytkownicy Biznes Panelu MOBIUS otrzymują bieżące informacje o poziomie realizacji zakładanych celów. Pomaga im to stale kontrolować postępy w realizowaniu przypisanych targetów podwładnym. Moduł ten pozwala na obsługę zaawansowanych modeli targetowania. Głównym zadaniem tego modułu jest zwiększenie efektywności pracy przedstawicieli terenowych oraz umożliwienie lepszego wykorzystana potencjału klientów.

Śledź postęp Realizacji Celów

Targety mogą być przypisywane do poszczególnych klientów oraz na konkretne wizyty, realizowane w wybranych kategoriach sklepów. Wskaźnikami targetowania mogą być np. kontrahenci, aktywności, dystrybucja, dokumenty, ankiety, kontakty, umowy, sprzedaż, listing, itd

Nagradzaj i Rozliczaj

MOBIUS może uwzględniać praktycznie każdy aspekt czynności wykonywanych przez pracowników mobilnych i premiować ich na podstawie osiągnięcia założonego poziomu realizacji stawianych celów sprzedażowych i jakościowych. Dzięki integracji z systemem ERP informacje i raporty są w czasie rzeczywistym. System może również automatyczne wyliczyć premię dla przedstawicieli handlowych.

Targetowanie, czyli przypisywanie celów sprzedażowych i jakościowych.

Moduł ten pozwala na obsługę zaawansowanych modeli targetowania. Głównym zadaniem tego rozwiązania jest zwiększenie efektywności pracy przedstawicieli handlowych oraz umożliwienie producentom lepszego wykorzystana potencjału klientów w sposób równomierny.

Rozwiązanie pozwala na jak najbardziej racjonalny rozkład planów sprzedażowych (np. wartość zamówień w danej grupie produktowej) lub celi jakościowych (np. ekspozycja produktów w punkcie sprzedaży, zrealizowany dokument obecności naszych produktów i konkurencji).

Zastosowany w MOBIUS mechanizm targetowania umożliwia wyznaczanie celów na poziomie poszczególnych przedstawicieli handlowych czy konkretnych klientów obsługiwanych przez handlowców, a także na konkretnych wizytach u danego klienta. Dzięki temu pracownicy terenowi mają zawsze informację, przed rozpoczęciem dnia pracy oraz każdej zaplanowanej wizyty, jakie cele do zrealizowania stoją przed nimi danego dnia. Pozwala im to na zaplanowanie działań, które powinni podjąć podczas spotkań z klientami, aby osiągnąć dany cel. Dodatkowo, użytkownicy MOBIUS (stacjonarni i mobilni) otrzymują bieżące informacje o poziomie realizacji zakładanych celów. Pomaga im to stale kontrolować postępy w realizowaniu przypisanego im targetu.

System może automatyczne wyliczać premię dla przedstawicieli handlowych, dostarczyć informację na bieżąco o tym, jakie premie należą się oraz udostępnić natychmiastową informację zwrotną użytkownikom mobilnym na temat poziomu bieżącej premii.

ZDEFINIUJ PREMIE

W Panelu MOBIUS możesz zdefiniować plany premiowe sieci przedstawicielskiej w oparciu o faktycznie osiągane cele, zróżnicować systemy premiowe w zależności od grupy użytkowników, korzystać z zaawansowanych formuł obliczeniowych oraz wprowadzać równoległe obsługi wielu planów premiowania (np. w wymiarze miesięcznym i kwartalnym). Program premiowy może dotyczyć zarówno wyników (celów) indywidualnych, jak i zespołowych.

System MOBIUS automatycznie wylicza premię dla przedstawicieli handlowych, dostarcza informację na bieżąco o tym, jakie premie należą się pracownikom oraz udostępnia natychmiastową informację zwrotną użytkownikom mobilnym na temat poziomu bieżącej premi.

Plany Premiowe

Automatycznie wylicz premię dla przedstawicieli handlowych, zobacz jakie premie należą się pracownikom oraz udostępnij natychmiastową informację zwrotną użytkownikom mobilnym na temat poziomu bieżącej premi.

Cele jakościowe i sprzedażowe

MOBIUS może uwzględniać praktycznie każdy aspekt czynności wykonywanych przez pracowników mobilnych i premiować ich na podstawie osiągnięcia założonego poziomu realizacji stawianych celów sprzedażowych i jakościowych. Dzięki integracji z systemem ERP informacje i raporty są w czasie rzeczywistym. System może również automatyczne wyliczyć premię dla przedstawicieli handlowych.

PREMIOWANIE

MOBIUS może uwzględniać wiele aspektów czynności wykonywanych przez pracowników mobilnych i premiować ich na podstawie osiągnięcia założonego poziomu realizacji stawianych celów sprzedażowych i jakościowych.

Centrum Dowodzenia MOBIUS PANEL

MOBIUS BIZNES PANEL - Centrum Dowodzenia

MOBIUS BIZNES PANEL to „CENTRUM DOWODZENIA i NAWIGACJI”

MOBIUS BIZNES PANEL - narzędzia optymalizujące działania sprzedażowe i zwiększające ich efektywność

MOBIUS BIZNES PANEL stanowi „CENTRUM DOWODZENIA I NAWIGACJI” dla Menedżera, którego zadaniem jest podnoszenie wydajności działań pracowników mobilnych poprzez zwiększanie realizowanej przez nich sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów obsługi.
MOBIUS umożliwia nie tylko rejestrowanie zdarzeń, ale potrafi także analizować historyczne dane zgromadzone w całej platformie MOBIUS:

  • KONEKTOR na linii producent - dystrybutorzy
  • MOBIUS SFA
  • MOBIUS CRM
  • E-COMMERCE
  • oraz te integrowane z systemów zewnętrznych, np. z ERP
  • a następnie podpowiada Menedżerom jakie działania powinni podjąć, aby poprawić wyniki firmy.
TOP