FORGOT YOUR DETAILS?

Funkcjonalności: CRM

Zobacz jeszcze:

Kompleksowa baza informacji o potencjalnych i obecnych Klientach

- Pełna historia działań dotyczących poszczególnych Kontrahentów (zdarzenia, zadania, projekty, oferty itd.) dostępna dla poszczególnych pracowników według uprawnień
- Możliwość zbierania i analizy informacji o Klientach według cech CRM (sposób pozyskania, branża, przypisanie do grup towarowych, słownikowo definiowane cechy Kontrahenta)
- Grupowanie i filtrowanie Kontrahentów według cech CRM
- Dostęp do danych o Kontrahentach za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Kompleksowa baza informacji o potencjalnych i obecnych klientach

Zarządzanie pracą poszczególnych zespołów w firmie

- Skuteczne planowanie oraz stały nadzór nad realizacją zadań pracowników
- Definiowanie obowiązków poszczególnym pracownikom oraz strukturom firmy (zlecanie zadań, projektów, przypisywanie pracowników odpowiedzialnych za opiekę nad poszczególnymi Kontrahentami).
- Planowanie wizyt handlowych oraz działań, które powinny być w ich trakcie realizowane
- Analiza stanu realizacji poszczególnych zadań, etapów i projektów

Zarządzanie pracą poszczególnych zespołów w firmie

Mailing i Newsletter

- Tworzenie szablonów mailowych, wysyłka korespondencji seryjnej (maile reklamowe, newslettery)
- Zarządzanie listami odbiorców, definiowanie odbiorców (Kontrahentów) według określonych cech CRM
- Raportowanie przeprowadzonych Kampanii Mailingowych (Liczba dostarczonych wiadomości, odbić, otwartych wiadomości itd.)

Mailing i Newsletter

Zarządzanie procesami windykacyjnymi

- Tworzenie kampanii windykacyjnych
- Monitorowanie zaległych płatności
- Monity o rozrachunkach wysyłane z systemu CRM
- Po integracji z systemem ERP system Mobius CRM sprawdza o określonej godzinie Kontrahentów i wysyła wcześniej zdefiniowane monity i ponaglenia

Zarządzanie procesami windykacyjnymi

Zaawansowane zarządzanie strukturą firmy według ról i uprawnień

- System Mobius CRM umożliwia zarządzanie wieloma pracownikami według pełnionych przez nich funkcji w firmie oraz przydzielonych im uprawnień i poziomów dostępów do poszczególnych danych.
- Istotną funkcją systemu Mobius CRM jest możliwość tworzenia w systemie struktury firmy oraz podpinania pod nią odpowiednich ról z indywidualnymi uprawnieniami. Uzyskujemy w ten sposób hierarchię zależności między użytkownikami, która może odzwierciedlać zależności służbowe między konkretnymi pracownikami oraz działami.
- Oprócz uprawnień do poszczególnych modułów systemu istnieje także możliwość nadawania indywidualnych uprawnień do poszczególnych obiektów systemu Mobius (takich jak np. Dokumenty Bazy Wiedzy, konkretne zadania, zdarzenia czy projekty itd.)

Zaawansowane zarządzanie strukturą firmy według ról i uprawnień

 

Dynamiczny pulpit użytkownika

- Każdy użytkownik Mobius CRM ma dostęp do Pulpitu Nawigacyjnego z poziomu, którego ma szybki wgląd w przypisane mu zadania, etapy i projekty co ułatwia zorganizowanie pracy na dany dzień, tydzień czy miesiąc
- Menadżerowie z poziomu panelu CRM mają wgląd w realizację planów sprzedażowych podległych pracowników oraz sprzedaż dzienną oraz ilością zamówień mobilnych przedstawicieli handlowych
- Menadżerowie zarządzający mobilnymi przedstawicielami handlowymi dodatkowo mają możliwość planowania trasówek

Dynamiczny pulpit użytkownika

Powadomienia systemowe

- System Mobius posiada opcję przypominania użytkownikom o nowo utworzonych obiektach (zdarzeniach, zadaniach, etapach, projektach), a także o zbliżających się terminach wykonania zadań. Powiadomienia te użytkownik otrzymuje zarówno w postaci informacji systemowych po zalogowaniu się do systemu Mobius CRM jak i w formie mailowej

Powadomienia systemowe

Zasoby firmy

- Podczas wykonywania codziennych obowiązków pracownicy korzystają z wspólnych zasobów firmy (samochody, rzutniki, sale konferencyjne). System Mobius umożliwia sprawne zarządzanie zasobami firmy poprzez moduł rezerwacji zasobów, podgląd istniejących rezerwacji z poziomu kalendarza oraz powiadomienia systemowe o rezerwacjach przesyłane do opiekunów danych zasobów.Zasoby firmy

Zasoby wiedzy

- Baza Wiedzy jest centralnym miejscem przechowywania plików i dokumentów w formie elektronicznej. Pliki te mogą być ogólnodostępne dla użytkowników systemu lub też dla wybranych osób/ról w systemie według nadanych uprawnień do odczytu, zapisu i usuwania.
- Dokumenty i pliki znajdujące się w Bazie Wiedzy usystematyzowane są w katalogach sugerujących ich powiązania z poszczególnymi elementami w systemie (Kontrahent, Projekt, Etap, Zadanie itd.)

Zasoby wiedzy

Integracja z Microsoft Outlook

-System Mobius CRM zintegrowany jest z programem Microsoft Outlook. Dzięki integracji zadania z systemu Mobius CRM widoczne są dla użytkownika także w kalendarzu Ms Outlook.

Integracja z Microsoft Outlook

Inwentaryzacja Materiałów POS (Ekspozycje)

- System Mobius CRM ułatwia użytkownikom zarządzanie materiałami POS – rejestrację wydania, obecności, instalacji i dezinstalacji materiałów POS oraz środków trwałych zdefiniowanych w systemie, a także analizę stanu ekspozycji w salonach sprzedażowych

Inwentaryzacja Materiałów POS (Ekspozycje)

 

Promocje

Systemy klasy ERP ograniczają swoich użytkowników do konfiguracji cenników i udzielania rabatów.
System Mobius umożliwia użytkownikom korzystanie dodatkowo z dedykowanych rabatów oraz akcji specjalnych zróżnicowanych w zależności od grupy klientów – rozbudowanego modułu promocji, zestawów, pakietów, promocji typu cross- selling i upselling. Przykładowo:
- sprzedaż pakietowa: kupujesz wcześniej przygotowany pakiet i otrzymujesz pewną liczbę jego elementów darmo (dokument rozchodowy) lub za 1 grosz,
- stosowanie bonusów: kupujesz pewną liczbę sztuk towaru i otrzymujesz taką samą lub inną liczbę sztuk bezpłatnie,
- pakiety o określonej wartości: wydatkujesz pewną kwotę na zakup towarów z określonej listy i otrzymujesz pewną ilość towarów jako bonus,
- oferty specjalne wbudowane w katalog: np. kupujesz 1 szt. dostajesz 1 szt. bezpłatnie lub kupujesz drugą sztukę towaru z upustem 50%,
Dzięki szablonowanym i opracowanym typom promocji użytkownicy systemu Mobius mogą dowolnie tworzyć atrakcyjne oferty dla Kontrahentów.

Promocje

 

 

Ankiety

Audyt i kontrola podległych placówek i oddziałów przez dyrektorów i kierowników regionalnych często wymaga wypełniania szeregu formularzy oraz ankiet. System Mobius CRM umożliwia użytkownikom tworzenie, wypełnianie, analizę dowolnych ankiet oraz przydzielanie grup docelowych dla danej ankiety.

Ankiety

 

 

 

 

CRM na urządzeniach Mobilnych

Mobilna wersja sytemu CRM została zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety i iPady. Możliwość szybkiego dostępu do danych CRM z poziomu urządzeń mobilnych znacznie skraca czas poświecany przez Twoich pracowników na wykonywanie ogólnych prac administracyjnych.
Tryb offline modułu CRM zapewnia użytkownikom dostęp do danych nawet bez połączenia internetowego. Za pomocą modułu CRM przedstawiciele pracujący w terenie mają możliwość swoje wizyty u Kontrahentów, tworzyć nowe projekty inwestycyjne i sprzedażowe oraz realizować wszelkie zadania i zdarzenia w kontekście Kontrahenta. Zebrane w ten sposób informacje i notatki po synchronizacji pojawią się w systemie CRM.

Mobilny CRM

 

 

 

 

TOP