FORGOT YOUR DETAILS?

Serwis

Mobilny System Zarządzania Sprzedażą - Siecią Merchandiserów i Promotorów

MOBIUS SERWIS

wyzwól satySFAkcję
z pracy w Twoim zespole Techników i Serwisantów

POZNAJ TRYB SERWIS

POZNAJ TRYB SERWIS

MOBIUS Serwis to system do zarządzania serwisem (Field Service Management). Jest to rozwiązanie, usprawniające obsługę zgłoszeń serwisowych i zarządzanie terenowymi pracownikami. Na system składa się z aplikacja mobilna – przeznaczonej dla pracowników terenowych oraz Panel Zarządczy - dedykowany dla kadry menedżerskiej.

MOBIUS SERWIS - zarządzanie pracownikami w terenie

Zarządzanie pracownikami w terenie wymaga zapewnienia efektywnego przepływu informacji pomiędzy Przełożonymi (np.dyspozytorami) a technikami (np. serwisantami). Pracownicy terenowi potrzebują dostępu do właściwych informacji w odpowiednim czasie, które umożliwią im realizację zleceń i spełnianie oczekiwań klientów. By wizyty przebiegały sprawnie, technicy muszą znać szczegóły dotyczące przydzielonych zadań oraz dane na temat klienta. Za dostarczenie tych informacji odpowiedzialny jest dyspozytor, podobnie jak za kontrolę całego procesu obsługi klienta. Jednak, by zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenia, istnieje również potrzeba przechowywania informacji o historii napraw i odpowiedniej dokumentacji umożliwiających efektywne rozwiązywanie problemów w przyszłości.

Aplikacja mobilna dla Usług i Serwisu

Aplikacja mobilna MOBIUS Serwis ułatwia pracownikom realizację ich codziennych zadań. Wykorzystanie aplikacji w codziennych zadaniach pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć niepotrzebne wydatki. Optymalne planowanie trasy, alerty w w przypadku zmian w zleceniach, dokumentacja z załącznikami tworzonymi na miejscu. Funkcjonalna aplikacja automatyzuje i usprawnia codzienną pracę.

Dzięki unormowaniu zadań i harmonogramów oraz dostępowi do informacji technicy pracują mądrzej i mogą osiągnąć wyższą wydajność.

Celem aplikacji MOBIUS SERWIS jest zwiększenie elastyczności. Pracownicy otrzymują powiadomienia  i mogą korzystać z aplikacji, aby rozwiązywać problemy w miarę ich pojawiania się lub odpowiednio reagować w nagłych przypadkach. Mają też możliwość wymiany wiadomości ze współpracownikami terenowymi, kontaktu z administratorami i dyspozytorami czy analizy historii instalacji dla danego obiektu i współparcy z klientem. 

Aplikacja mobilna  na systemy iOS, Android i Windows 10 to wsparcie dla pracowników terenowych. Dzięki swojej elastyczności znajduje zastosowanie w wielu scenariuszach pracy w terenie i pomaga sprostać związanym z nimi wyzwaniom. Z aplikacji MOBIUS SERWIS korzystają technicy świadczący usługi w terenie, kierowcy mający za zadanie dostarczyć towar i inni specjaliści, których praca wymaga ciągłego pozostawania w ruchu. Nasze oprogramowanie ułatwia pracownikom terenowym nie tylko organizację zadań, ale także zarządzanie czasem. Przedstawia plan na dzień i wizytę w sposób uporządkowany. 

Aplikacja zapewnia wsparcie w trybie offline i synchroniacji. Dzieki temu pracownik w terenie pracuje na własnej bazie bez ryzyka zerwania połączenia internetowego. W aplikacji dostępny jest również dostęp do danych w czasie rzeczywistym (on-line).  

Wszystkie informacje są przedstawione w przejrzysty i uporządkowany sposób. Pracownicy mają natychmiastowy dostęp do historii całego zlecenia i szczegółowych informacji o kliencie.

 

 

Cechy rozwiązania MOBIUS Field Service Management:

Kiedy wizyta technika zostaje zakończona, klient powinien podpisać dokument potwierdzający wizytę i wyrazić opinię na temat wykonanej usługi. Dzięki aplikacji mobilnej MOBIUS FSM proces ten zostaje uproszczony i nie wymaga korzystania z papierowych formularzy. Pracownicy terenowi załączają dokumentację dotyczącą usługi, tworzą raporty z ukończenia pracy i proszą klienta o cyfrowe podpisanie potwierdzenia. Aby umożliwić ocenę obsługi klienta, klienci proszeni są również o wypełnienie raportu i ocenę zrealizowanych zadań. Takie funkcjonalności pozwalają technikom nie tylko na zarządzanie zadaniami, ale również na poprawę doświadczeń klientów.

Aby zapewnić wysoką jakość usług, system MOBIUS FSM posiada kilka funkcjonalności umożliwiających skuteczne rozwiązywanie problemów, a także monitorowanie procesu dostarczenia usługi. Dzięki listom zadań, osoby pracujące w terenie są w stanie rozwiązywać problemy efektywnie i w wyznaczonym terminie. Natomiast gdy zlecenie zostanie już zrealizowane, technik może załączyć dokumentację zdjęciową, dodać potrzebne notatki a klient potwierdzić realizację usługi podpisem na urządzeniu mobilnym oraz ocenić pracę technika korzystając z elektronicznego formularza. Dzięki tym rozwiązaniom, możliwe jest stałe kontrolowanie jakości dostarczanych usług.

W MOBIUS FSM listy zadań techników mog być planowane w oparciu o posiadane przez pracowników umiejętności (standardy pracy, scenariusze wizyt) i to, gdzie aktualnie się znajdują. Każdy z nich otrzymuje zadania na swój smartfon lub tablet, razem ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zlecenia, listą zadań do wykonania i adresem klienta. Udostępnione technikom dane o dostarczonych klientom usługach umożliwiają im samodzielnie diagnozowanie problemów, bez wykonywania telefonów do innych pracowników. 

W MOBIUS FSM listy zadań techników mog być planowane w oparciu o posiadane przez pracowników umiejętności (standardy pracy, scenariusze wizyt) i to, gdzie aktualnie się znajdują. Każdy z nich otrzymuje zadania na swój smartfon lub tablet, razem ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zlecenia, listą zadań do wykonania i adresem klienta. Udostępnione technikom dane o dostarczonych klientom usługach umożliwiają im samodzielnie diagnozowanie problemów, bez wykonywania telefonów do innych pracowników. 

Dzięki kalendarzowi i opracowanym palnie wizyt dyspozytor i kierownik mają dostęp do "grafików" pracowników terenowych oraz wszystkich szczegółów dotyczących zleceń w jednym miejscu - Panelu Zarządczym. Umożliwia to sprawdzenie, jakie zadania są przypisane pracownikom w danym dniu, tygodniu, czy miesiącu. Rejestrowany jest też czas pracy techników przy wszytskicj kego operacjach. Jeśli pojawia się potrzeba dokonania zmian, Przełożeni z poziomu Panelu mogą w łatwy sposób na nowo przypisać zadanie.

Zadania w terenie powinny być realizowane zgodnie z przygotowanym planem. Śledzenie pracy umożliwia kontrolę statusu każdego zadania i reagowanie, wtedy gdy jest to niezbędne. Dzieki funkcjom i współrzędnym GPS możliwe jest śledzenie lokalizacji pracowników, sprawdzanie ich dostępności i pojawiających się problemów w terenie. 

Aby uniknąć nagłych awarii, związanych z nimi przestojów i kosztów, konieczna jest wymiana części maszyn, a także okresowe kontrole sprzętu. Dla każdego urządzenia i części producent określa sugerowaną datę i czas takiego działania. Dzięki takim informacjom wprowadzonym do systemu MOBIUS, wizyty mogą być planowane w sposób zautomatyzowany, a firmy mogą uniknąć kosztownych napraw. Przypisując zadania konserwacyjne we właściwym czasie i zapobiegając zepsuciu się sprzętu istnieje też możliwość wydłużenia okresu działania urządzeń, zwiększenia ogólnej wydajności i zapewnienia ciągłości pracy. W rezultacie, możliwe staje się obniżenie kosztów utrzymania sprzętu i zmniejszenie nakładu czasu pracy potrzebnego do zaplanowania grafików osób pracujących w terenie.

Skuteczne zarządzanie pracownikami w terenie możliwe jest tylko wtedy, gdy pracownicy techniczni i biurowi dobrze się ze sobą komunikują. Dlatego system MOBIUS pozwala na wymianę informacji takich jak szczegóły dotyczące zleceń, historie napraw u danego klienta czy zmiany w harmonogramie. Technik mając te informacje wie, co powinno zostać naprawione, gdzie powinien się udać i jakiego sprzętu będzie potrzebować na miejscu. Aplikacja mobilna wspiera techników również wtedy gdy muszą oni poradzić sobie z bardziej skomplikowanymi zadaniami. Mogą wymieniać się informacjami z użykownikiem Panelu korzystając z opcji wiadomości czy wysyłania fotografii.

Dobrze poinformowany technik może wykonywać swoje obowiązki bardziej efektywnie. Dzięki posiadanym informacjom o zleceniu, a także historii wizyt, zarówno diagnozowanie problemu, jak i naprawa mogą być przeprowadzane sprawniej. Oznacza to, że zadania mogą zostać zakończone już podczas pierwszej wizyty u klienta. Obniża to koszty świadczenia usług i pozwala na przypisywanie większej liczby zadań każdemu z pracowników terenowych. W rezultacie, większa ilość klientów może zostać obsłużona w krótszym czasie, a ich zadowolenie może tylko wzrosnąć.

Nawet jeśli usługa została już wykonana, klient może zażyczyć sobie dostępu do dokumentacji na temat zrealizowanych zadań lub zgłosić potrzebę kolejnej wizyty. W takich sytuacjach, firma powinna dobrze wykorzystać informacje dotyczące wcześniejszych napraw, by umożliwić klientowi podjęcie dalszych działań. Korzystając z systemu MOBIUS FSM, klient może korzystać z dostępu do historii wizyt, odpowiednich dokumentów a także wybierać preferowanych techników przy zgłaszaniu potrzeby kolejnej wizyty. Dzięki temu, firma jest w stanie udoskonalać proces obsługi klienta od początku do końca.

Aby zapewnić wysoką jakość dostarczanych usług, firma powinna stale zbierać informacje zwrotne od klientów. W sytuacji, gdy firma korzysta z usług partnerów zewnętrznych, staje się to jeszcze bardziej istotne. Dlatego, w aplikacji mobilnej MOBIUS FSM, istnieje możliwość skonfigurowania specjalnej ankiety, która pozwoli klientom ocenić jakość dostarczonej usługi. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest stałe kontrolowanie pracy podwykonawców, reagowanie, gdy występują odchylenia od norm, i zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.

Rozwiązanie MOBIUS FSM umożliwia zbieranie danych z różnych źródeł (CRM i ERP), a następnie wyświetlanie ich w postaci czytelnych wykresów. Dane mogą być prezentowane za pomocą zdefiniowanych szablonów raportów, umożliwiających śledzenie ogólnie przyjętych wskaźników W ten sposób menadżerowie uzyskują dostęp do informacji o wynikach w ujęciu strategicznym i operacyjnym. Firmy usługowe powinny wykorzystywać dane nie tylko do analizy bieżącej działalności, ale także do tworzenia prognoz. Dzięki danym historycznym i szczegółowym informacjom przechowywanym w MOBIUS FSM, menadżerowie mogą przewidywać zapotrzebowanie na zasoby i konkretne umiejętności pracowników.

Globalna obsługa SERWISU w terenie

Rosnąca złożoność zleceń pracy i coraz bardziej wymagający klienci oczekujący szybkiego kontaktu i sprawnego rozwiązywania problemów. Czynniki te utrudniają zarządzanie środowiskiem biznesowym i jego kontrolę. W rezultacie pracownicy terenowi codziennie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, co zmniejsza ich szanse na skuteczne działanie.

Wyższa jakość usług w terenie dzięki:

 • Kompletności rozwiązania

  Harmonogramy, zasoby, czasy pracy, dane zleceń, dokumentacja w jednym systemie
 • Automatyzacji

  bazującej na danych pracowników, zadań, klientów i lokalizacji.
 • Wsparciu rozwiązań mobilnych

  oraz systemów informacji geograficznej GPS.
 • Integracji z ERP, CRM

  i bezproblemową integrację z innym systemami.

Czym jest rozwiązanie Field Service Management ?
System FSM lub FFM (Field Force Management) jest rozwiązaniem w zakresie planowania, tworzenia harmonogramów, dystrybucji i wsparcia realizacji zadań w terenie. System pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, dzięki możliwości przypisywania do zadań tych pracowników, którzy posiadają najbardziej odpowiednie kompetencje. Równocześnie brana jest pod uwagę ich dostępność oraz lokalizacja geograficzna.

GŁÓWNE FUNKCJE APLIKACJI MOBILNEJ - MOBIUS SERWIS

MOBIUS Field Service Management

Aplikacja mobilna MOBIUS FSM zapewnia technikom dostęp do danych dotyczących zleceń, zawsze i wszędzie - dzięki bazie na urzdzeniu mobilnym offline i mechanizmie synchronizacji. Dostępna w systemach operacyjnych Android i iOS, a także Windows 10, wspiera komunikację pomiędzy wszystkimi pracownikami zaangażowanymi w proces świadczenia usługi. MOBIUS ułatwia także zbieranie podpisów elektronicznych, dodawanie komentarzy do zadań oraz tworzenie raportów z realizacji zadań, które mogą być automatycznie przesyłane do klienta.

PRACA W TRYBIE OFFLINE i ONLINE

Aplikacja zapewnia wsparcie w trybie offline i synchroniacji. Dzieki temu pracownik w terenie pracuje na własnej bazie bez ryzyka zerwania połączenia internetowego. Jest to kluczowyczynnik gwarantujący ciągłość pracy serwisantów, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których nie ma zasięgu. W aplikacji dostępny jest również dostęp do danych w czasie rzeczywistym (on-line).

Magazyn

Magazyn w aplikacji to podgląd dostępności matriałów i narzędzi niezbędnych przy realizacji zlecenia. W związku z tym, Serwisant podczas wizyty ma możliwość zarejestrowania zużytych materiałów u klienta, które w efekcie widnieją na protokole, a w kolejnym etapie na dokumencie magazynowym i na fakturze dla kontrahenta.

Baza Wiedzy

Dzięki aplikacji mobilnej serwisant ma stały dostęp do Bazy Wiedzy, w której mogą znajdować się informacje o umowach, kontrahentach oraz przypisanych do nich urządzeniach czy obiektach. Baza wiedzy jest też idealnym miejscem na przechowywanie elektronicznych wersji instrukcji i dokumentacji technicznej. Moduł Plików na urzadzeniu mobilnym natomiast zapewnia mobilny dostęp do najświeższych zasobów multimedialnych firmy. Katalog plików umożliwia przypisywanie materiałów multimedialnych do konkretnego punktu, użytkownika, kategorii produktowej. Moduł pozwala na zarządzanie prawami do plików na poziomie grup użytkowników lub indywidulanie.

Katalog Kontrahentów

Aplikacja mobilna umożliwia serwisantowi wgląd do podstawowych danych o kontrahentach : adresy, kontakty, przypisane maszyny/ i obiekty, historia napraw i wystawionych dokumentów. Każdy kontrahent może zostać opatrzony współrzędnymi GPS, co po pierwsze ułatwia serwisantom dotarcie do punktu wizyty, ale dla Menedżera jest istotna informacja gdzie są jego pracownicy i gdzie faktycznie realizowali zlecenie.

Zadania i Checklisty

Zdefiniowana z Pozoiumu Przełożonego z Panelu lista kontrolna przypisana do konkretnego serwisanta, ułatwia prowadzenie działań w terenie. Może posłużyć jako wskazówki dla serwisantów ale równiez wymusza wykonanie niezbędnych prac serwisowych lub podania powodu niewykonania konkretnych pozycji z listy. Jest to funkcja nieodzwona podczas realizacji działań związanych z przeglądami okresowymi, czynnościami kontrolnymi czy np. pierwszym uruchomieniem maszyny.

Absencje i Zastępstwa

Dane są przechowywane w systemie w formie cyfrowej, co oszczędza ilość papieru zużywanego przy realizacji codziennych zadań. Poza korzyściami dla środowiska zmniejsza to obciążenie pracowników „papierkową robotą” podczas realizacji zadań w terenie.

Integracje z innymi systemami.

Aplikacja MOBIUS FSM umożliwia integrację z aplikacjami zewnętrznymi w celu stworzenia wielofunkcyjnego systemu ułatwiającego zarządzanie danymi i umożliwiającego weryfikację materiału eksploatacyjnego, skanowaie kodów, inne.

Kalendarz

To wygodny dostęp do harmonogramu w formie kalendarza dającego pełen obraz zadań zaplanowanych do wykonania w ciągu dnia przez serwisanta.

Załączniki

Za pomocą aplikacji mobilnej użytkownicy mogą robić zdjęcia, nagrywać filmy i zapisywać notatki oraz dołączać dokumenty otrzymane bezpośrednio od klienta.

PROTOKOŁY SERWISOWE

Protokoły Elektroniczne bądź Drukowane

PROTOKOŁY SERWISOWE

Serwisant pracujący w aplikacji mobilnej MOBIUS może dokumentować swoją pracę za pomocą protokołów serwisowych i zdjęć z wizji w terenie. Może rejestrować na nich dostarczone nowe i zużyte części, wykonane usługi, dokumentację fotograficzną, czas pracy. Protokół serwisowy można podpisać na ekranie urządzenia mobilnego, a następnie przesłać do firmy drogą elektroniczną. Można również wydrukować na drukarce mobilnej.

MOBIUS PANEL FSM - do zarządzania ludźmi w terenie - GŁÓWNE FUNKCJE ADMINISTRACYJNE

Efektywne wykonywanie zadań przez pracowników terenowych zależy od właściwego przypisywania zadań i weryfikacji wykonanych obowiązków. Tutaj nieodzwonym narzędziem Przełożonego serwisanta jest Panel Mobius.

Różnorodność Konfiguracji

W panelu Menedżera można definiować parametry pracy Twoich terenowych pracowników, w tym:

 • kontrahenci i ich umowy oraz przypisanie do nich maszyny/obiekty,
 • stany i priorytety zleceń,
 • parametryzowalne protokoły,
 • ustalone godziny obsługi klientów,
 • towary, materiały, usługi, narzędzia,
 • listy kontrolne i słowniki,
 • bazy wiedzy - dokumentacja techniczna, instrukcje, filmy instruktażowe).

Planowanie Pracy Serwisantów

Użytkownik Panelu otrzymując zgłoszenie od klienta i mając dostęp do zdefiniowanych w systemie zleceń, przypisuje zadania konkretnemu pracownikowi. Wykorzystuje do tego scenariusze wizyt w systemie planujac jego pracę. Zdefiniowana przez Przełożonego lista kontrolna, przypisana do konkretnego terenowego urzadzenia ułatwia prowadzenie działań serwisowych w terenie. Może posłużyć zarówno jako tylko wskazówki dla serwisantów, ale także może obowiazkowo żadać wykonanie czynności lub podania powodu niewykonania konkretnych pozycji z listy.

Baza Wiedzy

Dzięki aplikacji mobilnej serwisant ma stały dostęp do Bazy Wiedzy, w której mogą znajdować się informacje o umowach, kontrahentach oraz przypisanych do nich urządzeniach czy obiektach. Baza wiedzy jest też idealnym miejscem na przechowywanie elektronicznych wersji instrukcji i dokumentacji technicznej. Moduł Plików na urzadzeniu mobilnym natomiast zapewnia mobilny dostęp do najświeższych zasobów multimedialnych firmy. Katalog plików umożliwia przypisywanie materiałów multimedialnych do konkretnego punktu, użytkownika, kategorii produktowej. Moduł pozwala na zarządzanie prawami do plików na poziomie grup użytkowników lub indywidulanie.

Katalog Kontrahentów

Aplikacja mobilna umożliwia serwisantowi wgląd do podstawowych danych o kontrahentach : adresy, kontakty, przypisane maszyny/ i obiekty, historia napraw i wystawionych dokumentów. Każdy kontrahent może zostać opatrzony współrzędnymi GPS, co po pierwsze ułatwia serwisantom dotarcie do punktu wizyty, ale dla Menedżera jest istotna informacja gdzie są jego pracownicy i gdzie faktycznie realizowali zlecenie.

Katalog Asortymentowy i Magazyn

System MOBIUS SERWIS umożliwia stworzenie magazynu dla konkretnego serwisanta. W związku z tym, podczas wizyty ma on możliwość zarejestrowania zużytych materiałów podczas wizyty u klienta, które w efekcie widnieją na protokole, a w kolejnym etapie na dokumencie magazynowym i na fakturze dla kontrahenta.

Absencje i Zastępstwa

Pracownik terenowy za pomocą aplikacji mobilnej może zgłosić nieobecność w danym dniu. Wniosek trafia na pulpit Panelu, a Przełożony podejmuje decyzję o jego zatwierdzeniu i planuje zastępstwo.

Analiza Dnia Pracy Serwisanta

Z poziomu Biznes Panelu Menedżer może na bieżąco kontrolować pracę swoich podwładnych. Może sprawdzać jakie zlecenia są przypisane poszczególnym serwisantom, jakie zlecenia u jakich kontrahentów zostały zrealizowane oraz jakich zleceń nie wykonano. Z poziomu panelu jest w stanie również sprawdzić jakie nakłady zostały poniesione do realizacji zadań, a także jakie przychody wygenerowały poszczególne zlecenia serwisowe. Doskonała obsługa klienta wymaga stałego analizowania wszystkich procesów z nią związanych. Właśnie dlatego tak ważne jest właściwe zbieranie i wykorzystywanie danych, dzięki którym firmy świadczące usługi w terenie mogą wyciągać wnioski na temat zachowań klientów, a przez to bardziej świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłych ulepszeń. Dzięki właściwej integracji systemów wewnętrznych z narzędziem do zarządzania pracownikami w terenie, firma jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał zgromadzonych danych. A jeśli dodatkowo dane te zostaną odpowiednio przeanalizowane, pozwoli to na lepszą optymalizację harmonogramów prac, sprawniejsze zarządzanie magazynami, polepszenie ogólnej wydajności operacyjnej i bardziej perspektywiczne działanie.

Kalendarz

To wygodny dostęp do harmonogramu w formie kalendarza dającego pełen obraz zadań zaplanowanych do wykonania w ciągu dnia.

KORZYŚĆI z wdrożenia systemu MOBIUS Field Service Management

W systemie MOBIUS istnieje ponad 2000 funkcji, które można skalibrować aby precyzyjnie adpotować wdrożenia na potrzeby unikalnych klientów. Ta gotowość do sprostania różnym Klientom i wyzwaniom wielokrotnie dawała nam przewagę nad konkurentami i znacząco skracało czas wdrożenia. System jest nieustannie rozwijany. Optymalizujemy istniejące rozwiązania i dodajemy nowe.

Komunikacja i mobilność

Pracownicy mogą być powiadamiani o przydzielonych im zadaniach e-mailowo, bądź za pomocą SMS. Natomiast dyspozytorzy czy też kierownicy mogą otrzymywać raporty bezpośrednio na skrzynkę pocztową. Aplikacja mobilna daje możliwość natychmiastowego przekazania danych pracownikom w terenie oraz reagowania na zmiany . Możliwość wydruku z urządzenia mobilnego, podpisu na ekranie pozwala maksymalnie wykorzystać wizytę, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klienta oraz zysków firmy.

Zmniejszenie kosztów w firmie

Dzięki planowaniu tras, łączeniu w scenariusze zadań, odciążeniu dyspozytorów, zmniejszeniu połączeń telefonicznych i optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych.

Zwiększenie dochodów firmy

Szybkie i właściwe odpowiadanie na zapytania i zgłoszenia klientów dzięki wygodnemu dostępowi do danych. Efektywnie wykorzystany jest czas pracy terenowych pracowników, dzięki planowaniu i przypisywaniu zadań.

Elektroniczna organizacja zgłoszeń

Dane są przechowywane w systemie w formie cyfrowej, co oszczędza ilość papieru zużywanego przy realizacji codziennych zadań. Poza korzyściami dla środowiska zmniejsza to obciążenie pracowników „papierkową robotą” podczas realizacji zadań w terenie.

Wzrost satysfakcji klientów

Minimalizuj ilość niepotrzebnych wyjazdów, skróć czas interwencji i popraw jakość usług. Zbuduj wizerunek firmy nowoczesnej, wiarygodnej i profesjonalnej.

Zarządzanie czasem serwisantów

Dokładne określenie zarówno planowanego, jak i rzeczywistego czasu wykonania zadania. Optymalizacja czasu jego wykonania np.podpowiadając najkrótszą trasę do lokalizacji klienta (integracja z GPS).

Lokalizacja

Wykorzystując moduł GPS w urządzeniach mobilnych, system prezentuje na mapie informacje o Twoich klientach, pracownikach. Za pomocą mapy w przejrzysty sposób można odnaleźć daną lokalizację, a także zaplanować optymalną trasę i kolejność realizacji zadań.

INTEGRACJA Z TWOIM SYSTEMEM SPRZEDAŻOWO-MAGAZYNOWYM ERP

Doskonała obsługa klienta wymaga stałego analizowania wszystkich procesów z nią związanych. Właśnie dlatego tak ważne jest właściwe zbieranie i wykorzystywanie danych, dzięki którym firmy świadczące usługi w terenie mogą wyciągać wnioski na temat zachowań klientów, a przez to bardziej świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłych ulepszeń. Dzięki właściwej integracji systemów wewnętrznych z narzędziem do zarządzania pracownikami w terenie, firma jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał zgromadzonych danych.

Zintegrujemy Twój system magazynowo-sprzedażowy dla optymalnej automatyzacji pracy.

Integracja z Twoim systemem ERP to pomost, który łączy system MOBIUS oraz systemy zarządzania magazynem, finansami, księgowością - w celu dostarczenia do pracowników mobilnych informacji np. o aktualnych stanach magazynowanych, cenach, raportach sprzedażowych czy poziomie realizacji poszczególnych zamówień i zleceń. 

Integrujemy się z każdym systemem sprzedażowym, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój system ERP mamy już zintegrowany i możemy przedstawić referencje, zatem zapraszamy do wdrożenia lub pilotażowego testu wdrożenia.

Analiza i kontrola

Rozbudowany moduł raportowy pozwala na analizę danych o pracownikach i zadaniach. Raport może być wykonany na żądanie, bądź zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem oraz przesłany za pomocą e-mail.
MOBIUS FFM/FSM daje możliwość badania poziomu realizacji wizyt serwisowych (weryfikacja list kontrolnych) ich terminowości i poprawności. Kierownik ma pełną wiedzę o wykonanych pracach i poniesionych nakładach w obrębie każdej umowy. Dzięki czemu jest w stanie oszacować rentowność kontraktów i na tej podstawie opracować korzystniejsze warunki zawierania kolejnych. System MOBIUS SERWIS jest też źródłem informacji o najczęstszych problemach użytkowników serwisowanych urządzeń i obiektów.

MOBILNOŚĆ a CIĄGŁOŚĆ PRACY

MOBIUS projektowany był z myślą optymalizacji pracy na urządzeniach mobilnych. Dlatego za priorytet stawiamy szybkość oraz wygodę działania aplikacji. Aplikacja mobilna domyślnie jest w trybie OFF-LINE, zatem w terenie będzie działać nawet jeśli Twój serwisant jest w miejscu gdzie nie ma dostępu do internetu (np. Mazury :-), specyfika obiektu). Dane zsynchronizują się na żądanie, gdy tylko pojawi się ponowny dostęp do sieci.

Aplikacja zapewnia wsparcie w trybie offline i synchroniacji. Dzieki temu pracownik w terenie pracuje na własnej bazie bez ryzyka zerwania połączenia internetowego. W aplikacji dostępny jest również dostęp do danych w czasie rzeczywistym (on-line).
Wszystkie informacje są przedstawione w przejrzysty i uporządkowany sposób. Pracownicy mają natychmiastowy dostęp do historii całego zlecenia i szczegółowych informacji o kliencie.

Natomiast, gdy tego wymaga sytuacja, aplikacja może zostać tak skonfigurowana w poszczególnych elementach, aby może zaciągnąć newralgiczne i aktualne informacje z centrali Twojej firmy - ON-LINE.

ZOBACZ INNE KONFIGURACJE systemu MOBIUS

MOBIUS SFA to rodzina aplikacji mobilnych dedykowanych dla przedsiębiorstw posiadających pracowników mobilnych w terenie. Jeśli Twoja firma zatrudnia pracowników terenowych, takich jak przedstawicieli handlowych,vansellerów, merchandiserów, serwisantów, promotorów - skonfigurujemy Ci aplikację pod Twój biznes !

Systemy MOBIUS dla przedstawicieli terenowych

MOBIUS usprawnia codzienną pracę terenowych sieci przedstawicielskich. System pozwala rejestrować zdarzenia handlowe oraz podpowiada użytkownikom działania, jakie powinni podjąć aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w punktach sprzedaży - działania okołosprzedażowe. Program pomaga zarządzać oraz nadzorować działaniami realizowanymi przez przedstawicieli terenowych. MOBIUS wspiera dowolną ilość procesów sprzedażowych - część z nich udostępniamy w głównej wersji aplikacji, pozostałe można sprawnie konfigurować na życzenie naszych Klientów.

TOP