FORGOT YOUR DETAILS?

Kontrola wizyt i lokalizacji Przedstawicieli Handlowych

 

Kontrola Wizyt i Lokalizacji to moduł w systemie MOBIUS rejestrujący i raportujący niezgodności pomiędzy deklarowaną a faktyczną lokalizacją reprezentanta firmy w momencie wykonywania przez niego „Wizyty” i zamodelowanych „Zadań” u klienta.

Moduł Kontroli Wizyt i Lokalizacji umożliwia przeglądanie na mapach bieżącej i historycznej pozycji Przedstawicieli. Moduł umożliwia prezentowanie zaplanowanej trasówki,  rzeczywistej przebytej trasy przez przedstawiciela oraz raportu „odchyleń”, w tym miejsce złożenia zamówienia.

Rozwiązanie to umożliwia odpowiedź na często zadawane pytanie: Gdzie i kiedy znajdują się nasi Przedstawiciele ?

MOBIUS-TRACKING (2)

Moduł systemu MOBIUS stanowi niezawodne narzędzie kontroli, dostarczające wiarygodnych informacji odnośnie miejsca wizyty reprezentanta firmy u klienta, na podstawie lokalizacji urządzenia mobilnego. W momencie rozpoczęcia wizyty system pobiera lokalizację, ta informacja trafia do serwerowni Mobius Data Center , która analizuje czy wizyta odbywa się zgodnie z rzeczywistą lokalizacją klienta. W wypadku niezgodności Operator systemu MOBIUS jest o tym natychmiast informowany (np. w postaci pojawienia się graficznego wyróżnika przy wizycie, zamówieniu lub trasówce w panelu zarządczym systemu MOBIUS).

satelita

Funkcjonowanie modułu Kontroli Wizyty i Lokalizacji podzielone jest na trzy operacje:

 1. Geokodowanie klientów – tworzenie bazy współrzędnych

Pozycję geograficzną klienta operator otrzymuje automatycznie - geokodowaną na bazie danych adresowych mapy. Przedstawiciel Handlowy może rejestrować samodzielnie lokalizację swojego kontrahenta podczas wizyty używając GPS w swoim urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet).

 1. Rejestrowanie pozycji geograficznej przez Przedstawicieli

Podczas wizyty u klienta, Reprezentant na zdefiniowanym drzewie zadań w terminalu mobilnym, wykonuje obligatoryjne czynności, w tym rejestracja bieżącej lokalizacji. Informacja ta jest porównywana z danymi geograficznymi klienta zdefiniowanymi w bazie. Przedstawiciel, w aplikacji mobilnej MOBIUS, na bazie mapy widzi także swoją bieżącą lokalizację i odległość do kolejnego kontrahenta - według planu wizyt i trasówki.

telefon ido kontrola

 1. Raportowanie w Panelu Zarządczym

Raporty w module Kontroli Wizyty i Lokalizacji dostarczają informacji na temat jakości pracy Reprezentantów Państwa firmy. Definiując w Panelu Zarządczym promień tolerancji (odległość zlokalizowanej wizyty od lokalizacji bazodanowej w linii prostej) otrzymujemy możliwość przeanalizowania rozbieżności i przedstawienia ich na mapie cyfrowej.

Przykładowe raporty:

 • czynności wykonanych poza promieniem tolerancji
 • szybka analiza rozbieżności: imię i nazwisko Przedstawiciela, Data, Kontrahent, odległość od lokalizacji domyślnej,
 • czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • ilość przejechanych kilometrów
 • zbiorcze rozliczenia kierowcy
 • szybkie wyświetlenie na mapie cyfrowej:
  • plan trasy i rzeczywista realizacja trasówki,
  • rentowność trasy oparta na zamówieniach i kosztach trasy (spalania auta, wynagrodzenie, itp.)
  • wizualizacja lokalizacji kontrahentów przypisanych do Przedstawiciela.

laptopy

KORZYŚCI z wdrożenia modułu Kontroli Wizyty i Lokalizacji w systemie MOBIUS:

 

 • Eliminacja fikcyjnych wizyt
 • Narzędzie motywacyjne dla Przedstawicieli Handlowych
 • Analiza na żądanie i „ad hoc”
 • Ustalanie tras pojazdów i kontrola ich realizacji
 • Analiza porównawcza i alarmy odchyleń w czasie
 • Rozliczenia różnic między trasą planowaną a wykonaną (ścisła kontrola tras)
 • Monitoring wszystkich i wybranego Przedstawiciela w czasie rzeczywistym z analizą trasy i śladu
 • Optymalizacji pustych przebiegów – wizyt nieefektywnych
 • Oszacowanie rzeczywistego zużycia paliwa w oparciu o przejechane kilometry oraz przyjętą normę zużycia
 • Szybkie wdrożenie przy minimalnej inwestycji (odbiornik GPS w smartfonie, tablecie)
TOP