FORGOT YOUR DETAILS?

Funkcjonalności: Mobilny Handlowiec

Zobacz jeszcze:

Kartoteki Kontrahentów

Przedstawiciel ma dostęp do aktualnych kartotek kontrahentów wraz z ich indywidualnymi warunkami handlowymi, rabatami oraz historią współpracy i należności.

Kartoteki Kontrahentów

Kartoteki Towarów

Zakładka Towary umożliwia dostęp do kartoteki asortymentowej wraz z jej stanami magazynowymi, cennikami, jednostkami miary, ogólną historią sprzedaży towaru oraz historią sprzedaży wybranego indeksu u kontrahenta.

Kartoteki Towarów

Karta Produktu

Przedstawiciel ma wgląd szczegóły produktu (atrybuty zaczytywane z systemu ERP lub uzupełnianie w systemie mobilnym) oraz pliki multimedialne danego produktu.

Karta Produktu

Planowanie Trasy - "Trasówka"

Moduł aplikacji pozwalający na zarządzanie czasem pracy przedstawicieli handlowych. PH może samodzielnie planować sobie pracę, korzystając przy tym ze wsparcia aplikacji lub odbierać na urządzeniu trasówkę utworzoną dla niego w panelu zarządczym przez dyrektora/kierownika regionalnego.

Planowanie Trasówki

Dokumenty

Przedstawiciel ma możliwość wglądu do stworzonych dokumentów (zamówień, wydań, przyjęć, ankiet, notatek, innych ewidencji). Zależnie od ich statusu handlowiec może dany dokument edytować, skasować, zatwierdzić, skopiować, wysłać w systemie lub formie pdf, wydrukować bądź połączyć z innym dokumentem.

Dokumenty

Dokumenty Kasowe

System mobilny daje możliwość wglądu w należności danego kontrahenta oraz generowanie z istniejących należności dokumentów kasowych.

Dokumenty Kasowe

Promocje

System MOBIUS posiada wyspecjalizowany moduł „Promocji”. Dzięki projektowaniu akcji handlowych w tym module Handlowcy w terenie mogą stosować techniki znane jako cross-selling i upselling, np.: sprzedaż pakietowa, promocje wartościowe, ilościowe z progiem, gratisy, bonusy, mix, cross i wiele innych.

Promocje

Gazetki

Interaktywne Gazetki to graficzna prezentacja Promocji. Obrazki przenoszą Handlowca do parametrów akcji. Są elementem gry rynkowej i zdobywania przewagi konkurencyjnej. System wspiera ich kompletną obsługę ułatwiając definicję akcji promocyjnych, dotarcie z nimi do odpowiednich klientów oraz rozliczenie ich realizacji.

Gazetki

Zarządzanie Materiałami POS

Aplikacja mobilna umożliwia badanie obecności, wydawanie i zwrot, zamawianie w centrali materiałów typu Point of Sales (POS). Handlowiec zna historię przekazanych Klientowi materiałów oraz swój Aktualny deputat materiałów POS.

Zarządzanie Materiałami POS

Ankiety

Ankiety to podstawowe narzędzie zbierania informacji z rynku. Elastyczna budowa formularzy badawczych oraz obsługa wielu typów odpowiedzi zapewniają możliwość przeprowadzania przez pracowników badań na dowolny temat, np. badania potencjału handlowego sklepu, akcji konkurencji, czy bieżących zadań własnych handlowca.

Ankiety

Ocena punktów sprzedażowych

Aplikacja mobilna umożliwia użytkownikom przeprowadzenie oceny sklepów według ustalonych kryteriów, analizę półki własnej lub konkurencji, badanie obecności i listingu. Badanie dostępności produktów jest nieodzownym działaniem przy wprowadzaniu nowości na rynek lub sprzedaży w kanale nowoczesnym. Pozwala na monitorowanie warunków zawartych umów z sieciami sklepów dotyczącymi utrzymywania określonego asortymentu produktów.

Ankiety i Ocena Punktów Sprzedażowych

Raporty

Przedstawiciel handlowy posiada wgląd w szereg raportów dostępnych z poziomu urządzenia (sprzedażowe, kasowe, realizacji celów wizyty, budżetowe).

Raporty

Targety Sprzedażowe

Na urządzeniu mobilnym Handlowiec ma podgląd realizacji wyznaczonych mu planów sprzedażowych w zadanych okresach.

Targety Sprzedażowe

Merchandising

Merchandising w systemie jest weryfikacją ułożenia produktów na półce zgodnego z firmowym standardem ekspozycyjnym. Zadaniem pracownika jest dostosowanie półki do ww. standardu i zaraportowanie stanu końcowego ekspozycji za pomocą zdjęcia oraz stosownymi uwagami.

Merchandising

Mapy i GPS

Mapy w systemie wykorzystywane są zarówno w aplikacji centralnej jak i mobilnej. W pierwszej umożliwiają prezentacje rozmieszczenia wybranych obiektów (np. klientów, typu aktywności Handlowca: zamówienie, ankieta, wydanie, itd.) i identyfikacji przebytej trasy. W aplikacji mobilnej natomiast ułatwiają pracownikom lokalizację klientów i dotarcie do nich optymalną trasą.

Mapy2

Vanselling

Moduł jest dedykowany dla Klientów zajmujących się sprzedażą bezpośrednią w terenie. Aplikacja mobilna pozwala na wystawienie dokumentu sprzedaży bezpośrednio w chwili dostarczenia towaru. Konfiguracja systemu w trybie vanselling to przede wszystkim: dedykowany Magazyn, Kasa, Wydruki (WZ, FV, PA, KP).

Vanselling

 

TOP