FORGOT YOUR DETAILS?

Rozwiązanie przeznaczone do obsługi elektronicznej wymiany
danych na linii Producent - Dystrybutorzy

PLATFORMA KONEKTOR

elektroniczna wymiana danych
Producentów z Hurtowniami

POZNAJ KORZYŚCI INTEGRACJI Z DYSTRYBUTORAMI

INTEGRUJ SIĘ Z HURTOWNIAMI i analizuj odsprzedaż Twoich produktów !

Głównym zadaniem Platformy KONEKTOR w systemie MOBIUS jest kompleksowa obsługa elektronicznej wymiany dokumentów (takich jak np. zamówienia) oraz danych na linii Producent-Dystrybutorzy. Platforma KONEKTOR umożliwia elektroniczną wysyłkę zamówień z systemu mobilnego MOBIUS Producenta bezpośrednio do programów sprzedażowo-magazynowych dystrybutorów, z jednoczesnym procesem przetwarzania danych - parowaniem indeksów towarów i kontrahentów. Rozwiązanie pozwala również na kontrolę statusu wysyłki tych zamówień i stopnia ich realizacji u dystrybutorów. Dostarcza wiedzę, kto kupuje Twoje produkty od dystrybutorów.

KONEKTOR - elektroniczna wymiana danych z Hurtowniami

Platforma MOBIUS KONEKTOR umożliwia kupującym i dostawcom na szybką i bezpieczną wymianę komunikatów za pośrednictwem dedykowanej platformy.

Pozwala na zastąpienie dotychczasowej komunikacji za pośrednictwem e-mail, telefonu i łączy partnerów w ramach łańcucha dostaw.

MOBIUS SFA przekazuje zamówienia wprost do systemów magazynowych dystrybutorów.

W pełni automatycznie dostarcza informacje o stanach magazynowych.

Umożliwia wybór optymalnego dostawcy i rezerwację towaru. Potwierdza realizację każdej pozycji zamówienia.

Skraca czas dostawy. I to wszystko w czasie rzeczywistym.

To istotne rozwiązanie pozwalające nie tylko efektywnie przesyłać do dystrybutorów, podhurtów i centrów magazynowych informacje o zamówieniach, ale również cyfrowy pomost, który łączy system SFA oraz systemy zarządzania magazynem i zamówieniami w celu dostarczenia do pracowników mobilnych informacji o aktualnych stanach magazynowanych, raportach sprzedażowych czy poziomie realizacji poszczególnych zamówień i promocji.

Wdrożenie rozwiązania nie wymusza zmiany dotychczasowych systemów magazynowych ani platform elektronicznej wymiany.

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA KONEKTORA Z DYSTRYBUTORAMI

Wdrożenie Platformy KONEKTOR pozwala zarówno firmom producenckim, jak i ich Dystrybutorom na osiąganie wymiernych korzyści biznesowych.

"Ponad 90 % zamówień składanych w Systemie MOBIUS jest realizowanych ! Wszystko to dzięki informacjom, które uzyskujemy z systemu KONEKTOR - o naszych współpracujących hurtowniach, ich stanach magazynowych, naszych produktach, które sprzedają, klientach z którymi współpracują hurtownie i statusy realizacj zamówień. Nasz Przedstawiciel podczas rejestracji zamówienia w mobilnej aplikacji MOBIUS wybiera dystrybutora, u którego będzie zrealizowana sprzedaż. Ma również możliwość zmiany dystrybutora, jeśli realizacja zamówienia jest niemożliwa i wykazuje na to status realizacji dokumentu w systemie. Dzięki temu zamówienie nie zostaje zmarnowane, bo możliwa jest nasza szybka reakcja. Dzięki narzędziu KONEKTOR w platformie MOBIUS - w pełni zintegrowalismy się z kilkudziesięcioma naszymi Dystrybutorami, co pokryło prawie 90% naszej sprzedaży kanałem pośrednim ! Dane analityczne, jakie codziennie pozyskujemy z systemów naszych handlowych partnerów uważamy za bardzo drogocenne...."

BIELMAR Sp. z o.o.

Dyrektor Sprzedaży

Wgląd w bieżące stany magazynowe dystrybutorów

Platforma Mobius KONEKTOR dostarcza producentom wiarygodne dane od partnerów handlowych, takie jak informacje o odsprzedaży produktów do sklepów czy bieżącym poziomie zapasów magazynowych.

 • Twoi Przedstawiciele Handlowi widząc stany dla każdej pozycji zamówienia, mogą kierować swoje zamówienia do właściwych hurtowni.
 • Wystarczy wybrać hurtownię, która powinna zrealizować zamówienie, a dystrybutor sam określi magazyn, z którego zostaną wysłane produkty.
 • Optymalizujesz swoją produkcję nie dopuszczając do braków w hurtowniach, minimalizujesz zwroty produktów.

Bieżąca informacja o realizacji zamówienia i każdej pozycji

Platforma Mobius KONEKTOR pozwala na kontrolę statusu wysyłki zamówień i stopnia ich realizacji u dystrybutorów.

 • Szczegółowe powody braku realizacji zamówienia, o których dowaidujesz się "at hoc" pozwolają poznać prawdziwe przyczyny utraconej sprzedaży.
 • Aktualizacja statusów odbywa się na bieżąco, natychmiast po zmianie statusu zamówienia w systemie sprzedażowo magazynowym hurtowni.

Automatyczny transfer zamówień do systemów Dystrybutorów

Platforma Mobius KONEKTOR umożliwia elektroniczną wysyłkę zamówień z systemu mobilnego producenta bezpośrednio do programów magazynowych dystrybutorów, z jednoczesnym procesem przetwarzania danych tj. parowaniem indeksów towarów i kontrahentów.

 • Wyeliminowanie błędów i mniejsza ilość faktur korygujących.
 • Przyspiesza i optymalizuje procesy kompletacji w magazynie.
 • Przekłada się na wzrost poziomu realizacji zamówień.
 • Znacznie skraca czas dostawy zamówionych produktów.
 • Obniża koszty przetwarzania zamówień.
Co

jeszcze osiągniesz wdrażając Mobius KONEKTOR ?

 • Skrócisz globalny proces - od zamówienia do zapłaty
  Dzięki KONEKTOROWI będziesz mógł realizować transakcje w kilka minut, a nie dni lub tygodnie. Nie będziesz musiał polegać na nieścisłej i długotrwałej komunikacji opartej np. o faks lub e-mail. Otrzymujesz również dostęp do dostępności zapasów, statusu płatności i innych istotnych danych. Pozwala to na maksymalizację wydajności procesów łańcucha dostaw, eliminuje sytuacje wyczerpania zapasów i poprawia poziomy usług.
 • KONEKTOR zapewnia dostęp do danych i ich transakcyjność czyli spójność w systemach informatycznych. Korzystaj z informacji w czasie rzeczywistym, aby budować przewagę nad konkurencją.
 • 100% poprawności danych.
  Dzięki zautomatyzowanej wymianie dokumentów będziesz mógł raz na zawsze zapomnieć o problemach wynikających z błędów wprowadzania danych, zagubionych faksów czy poczty, blokad antyspamowych itd. Każdy dokument elektroniczny przechodzi walidację na dzięki czemu będziesz miał pewność, że przetwarzasz pełne i dokumenty.
 • Przyspieszysz decyzje. Nie będziesz codziennie szukać i wertować raportów do analizy. Dzięki wykorzystaniu różnych alertów systemowych, zostaniesz natychmiast poinformowany o krytycznych zdarzeniach.
 • Ustandaryzowana komunikacja.
  Elektroniczny obieg dokumentów może dokładnie odzwierciedlać procesy biznesowe w Twojej firmie.

BIZNES PANEL - MODUŁ KONEKTOR

Z poziomu Mobius Biznes Panelu, administrator systemu zarządza ofertą Dystrybutora, cenami, promocjami.
Przypisuje kontrahentów do Hurtowni lub Przedstawicieli do współpracujących Hurtowni w jego obszarze geograficznym.

W WEB Panelu parujemy Produkty z Towarami u Dystrybutorów. Podobnie kojarzymy także klientów. W Panelu Menadżer monitoruje poziom realizacji zamówień od Przedstawicieli, poziom odsprzedaży, poziom zatowarowania w hurtowniach. Wizualizacje prezentowane w Panelu są w formie tabelarycznej, graficznej, na mapach.

Monitoruj Stany Magazynowe Twoich Dystrybutorów

Dzięki Konektorowi stany magazynowe Twoich produktów u Dystrybutorów są zawsze pod katrolą.

Zmapuj Produkty i Kontrahentów

Konektor automatycznie sparuje kontrahentów oraz produkty z Twojego systemu z towarami i klientami w systemamach sprzedażowych Dystrybutorów. Nieodnalezione ideksy zmapujesz ręcznie.

Rozlicz Przedstawicieli z faktycznej sprzedaży

Dzięki Konektorowi i integracji z systemami swoich Dystrybutorów, wreszcie będziesz rozliczał się z realnej sprzedaży, a nie deklaratywnych zamówień zbieranych przez handlowców.

Poznaj Utraconą Sprzedaż

Szczegółowe powody braku realizacji zamówienia pozwolą Ci poznać prawdziwe przyczyny utraconej sprzedaży.

MOBIUS BIZNES PANEL stanowi „CENTRUM DOWODZENIA I NAWIGACJI” dla Menedżera, którego zadaniem jest podnoszenie wydajności działań pracowników mobilnych poprzez zwiększanie realizowanej przez nich sprzedaży, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów obsługi.

MOBIUS umożliwia nie tylko rejestrowanie zdarzeń, ale potrafi także analizować historyczne dane zgromadzone w całej platformie MOBIUS:

 • - KONEKTOR na linii Producent - Dystrybutorzy
 • - MOBIUS SFA
 • - MOBIUS CRM
 • - E-COMMERCE
 • oraz te integrowane z systemów zewnętrznych, np. z ERP ,
 • a następnie podpowiada Menedżerom jakie działania powinni podjąć, aby poprawić wyniki firmy.

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Wsparcie Zarządzania Zapasami u Dystrybucji

MOBIUS KONEKTOR pozwala Producentom na wsparcie procesu zamawiania produktów przez dystrybutorów, a przez to zacieśnienie relacji z nimi.

Rozwiązanie ma na celu taki dobór dostaw od producenta, aby w magazynach dystrybutorów utrzymywać optymalne, czyli często - jak najmniejsze ilości danych towarów, przy jednoczesnej gwarancji ich dostępności. Dzięki raportom z KONEKTORA Producenci przejmują na siebie część obowiązków hurtowni związanych z planowaniem dostaw i zarządzaniem zapasami. Mając wsparcie oczywiście raportami i analizami z KONEKTORA, posiadają wiedzę o aktualnym np. sezonowym i obszarowym zapotrzebowaniu na swoje produkty jak i o planowanych aktywnościach mogących spowodować intensyfikację zapotrzebowania.

Połącz swoich Dystrybutorów i Partnerów

Ustandaryzuj Komunikację

Synchronizuj Dane z Partnerami

Miej dostęp do 100% wiarygodnych, poprawnych i aktualnych Danych

Zarządzaj Przepływem Dokumentów

Kontroluj i Optymalizuj stany magazynowe Partnerów i swoje

Skróć cały proces od zamówienia do zapłaty

Buduj wyższy poziom Relacji z siecią Dystrybutorską

MOBIUS KONEKTOR

Informacje o zatowarowaniu dystrybutorów i odsprzedaży

 • KONEKTOR pozwala na kontrolę statusu wysyłki zamówień i stopnia ich realizacji u dystrybutorów
  Bieżąca informacja o realizacji zamówienia i każdej pozycji

 • Konektor Zamówienia do Dostawców

  Automatyczny transfer zamówień do systemów Dystrybutorów
  Przyspiesza i optymalizuje procesy kompletacji w magazynie

 • Sprzedaż Dystrybutorów
  Rozliczaj swoich Przedstawicieli z realnej sprzedaży, a nie deklaratywnych zamówień

 • Twoi Przedstawiciele pracując na urządzeniu mobilnym, delegują zamówienia do odpowiednich dystrybutorów,
  którzy szybko są w stanie zrealizować zlecenia

 • Poziom ODSPRZEDAŻY i rotacja produktów u Dystrybutorów
  Marże ze sprzedaży jakie ganerują Dystrybutorzy

POCZYTAJ O PRZYKŁADOWYM WDROŻENIU systemu MOBIUS CRM wraz z KONEKTOREM z Dystrybutorami

BIELMAR Sp. z o.o.

Spółka BIELMAR istnieje od 1994 roku, natomiast zakład rozpoczął  swoją działalność już w 1945 roku. Zakład jest jednym z największych producentów tłuszczów roślinnych w Polsce.

W trosce o dalszy rozwój firmy, w 2014 roku zarząd spółki zdecydował się na otwarcie nowego pionu w dziale sprzedaży, którym zarządzanie wymusił wprowadzenie mobilnego systemu wpierającego przedstawicieli handlowych - SFA oraz systemu klasy CRM - dla całego backoffice'u zakładu.

Dodatkowo, przedsiębiorstwo Bielmar chciało uzyskać dostęp do aktualnych i bardzo dobrej jakości informacji handlowych odnośnie sprzedaży i logistyki ich produktów. Firma poszukiwała rozwiązania, które pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu prowadzonej działalności w obszarach, które są integrowane oraz oparte na współpracy z partnerami (Dystrybutorami i Sieciami Handlowymi) o rzeczywiste dane handlowe.

KONEKTOR (czyli interfejs elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemami IT)  staje się coraz istotniejszym narzędziem wsparcia biznesowego dla wielu liderów. W tym przypadku dla firmy Bielmar – producenta z branży spożywczej.  Konektor dostarcza producentom wiarygodne informacje od dystrybutorów dotyczące np. ich stanów magazynowych, dokładnej ilości i cenie odsprzedanego asortymentu do punktów sprzedaży detalicznej. Przedsiębiorstwo Bielmar chciało na bieżąco raportować od dystrybutorów poziom zatowarowania oraz wielkość odsprzedaży ich produktów do detalu.

ZOBACZ KONFIGURACJE systemu MOBIUS SFA

MOBIUS SFA to rodzina aplikacji mobilnych dedykowanych dla przedsiębiorstw posiadających pracowników mobilnych w terenie. Jeśli Twoja firma zatrudnia pracowników terenowych, takich jak przedstawicieli handlowych,vansellerów, merchandiserów, serwisantów, promotorów - skonfigurujemy Ci aplikację pod Twój biznes !

TOP