FORGOT YOUR DETAILS?

Zakłady Tłuszczowe ,,BIELMAR” Sp. z o.o.

Studium przypadku wdrożenia MOBIUS CRM wraz z KONEKTOREM INTERGRUJĄCYM DYSTRYBUTORÓW

Zakłady Tłuszczowe ,,Bielmar” opierają się na prawie 90-letniej tradycji produkcji, opartej o najwyższą jakość surowców, kontrolowany proces produkcji i politykę zrównoważonego rozwoju.  Spółka istnieje od 1994 roku, natomiast zakład rozpoczął  swoją działalność już w 1945 roku. Zakład jest jednym z największych producentów tłuszczów roślinnych w Polsce. Poza znanymi na rynku detalicznym produktami takimi jak Palma, Śniadaniowa, czy olej Beskidzki, w swojej ofercie posiada również produkty dla sektora HoReCa oraz zakładów piekarniczych i cukierniczych. Siedziba spółki mieści się w Bielsku-Białej, gdzie znajdują się:

-magazyn nasion rzepaku,

-nowoczesna tłocznia oleju,

-rafineria i margarynownia

-baza logistyczna.

Status eksperta firma zawdzięcza tradycji produkcji, opartej o najwyższą jakość surowców, kontrolowany proces produkcji i politykę zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni lat działalność Zakładów Tłuszczowych ,,Bielmar” oraz wytwarzane przez nie produkty zostały wielokrotnie doceniane i nagrodzone przez autorytety branży i konsumentów. Oto niektóre z przyznanych firmie wyróżnień:

Cel Przedsiębiorstwa BIELMAR

Dynamiczny rozwój firmy BIELMAR spowodował wzrost wymagań odnośnie szybkości przetwarzania danych w przedsiębiorstwie oraz rosnących wymagań dotyczących obsługi klientów. W trosce o dalszy rozwój firmy, w 2014 roku zarząd spółki zdecydował się na otwarcie nowego pionu w dziale sprzedaży, którym zarządzanie wymusił wprowadzenie mobilnego systemu wpierającego przedstawicieli handlowych oraz systemu klasy CRM dla całego backoffice.

W związku z tym, przedsiębiorstwo BIELMAR postanowiło znaleźć nowe rozwiązania informatyczne. Rozpoczęto poszukiwania rynkowe i konkursy dostawców systemów SFA i CRM.

Dodatkowo, przedsiębiorstwo Bielmar chciało uzyskać dostęp do aktualnych i bardzo dobrej jakości informacji handlowych odnośnie sprzedaży i logistyki ich produktów. Firma poszukiwała rozwiązania, które pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu prowadzonej działalności w obszarach, które są integrowane oraz oparte na współpracy z partnerami (Hurtowniami i Dystrybutorami) o rzeczywiste dane handlowe.

Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku i zapoznaniu się z systemami informatycznymi, przedsiębiorstwo Bielmar podjęło decyzję o wybraniu rozwiązania firmy SYNERGIZER, które spełniło oczekiwania oraz najwyższe standardy oprogramowania.

Korzyści biznesowe – CRM oraz Connector

CRM to takie zarządzanie handlem, które na pierwszym miejscu stawia klientów. Podejście to zakłada konieczność budowania indywidualnych, trwałych relacji między firmą a klientem. Dlatego też, głównym celem wdrożenia systemu CRM, było usprawnienie zarządzania sprzedażą oraz ewidencję relacji z klientami i obiegiem dokumentacji w firmie Bielmar. Efektywne wykorzystywanie systemu CRM w przedsiębiorstwie pozwoliło na wzrost wyników sprzedaży działu handlowego.

System Mobius umożliwił wprowadzenie elektronicznej wymiany danych oraz automatyzację przetwarzanych informacji w przedsiębiorstwie. Wpłynęło to na:

 • Wsparcie operacyjne ( maksymalna automatyzacja operacji, maksymalne wyeliminowanie ręcznego wprowadzania i kopiowania danych, automatyczna kontrola i weryfikacja danych),
 • zminimalizowanie kosztów,
 • szybszą, sprawniejszą obsługę klienta w terenie i biurze,
 • usprawnienie komunikacji między handlowce a kadrą menedżerską,
 • przyśpieszenie komunikacji z klientem,
 • zautomatyzowanie najważniejszych procesów (m.in.; zamówienia klientów, zapytania ofertowe, wszelkiego rodzaju promocje i akcje handlowo-marketingowe własne i u Dystrybutorów, rozliczenia z tego tytułu z Dystrybutorami).

 

Konektor z Dystrybutorami

Konektor (czyli interfejs elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemami IT)  staje się coraz istotniejszym narzędziem wsparcia biznesowego dla wielu liderów. W tym przypadku dla firmy Bielmar – producenta z branży spożywczej.  Konektor dostarcza producentom wiarygodne informacje od dystrybutorów dotyczące np. ich stanów magazynowych, dokładnej ilości i cenie odsprzedanego asortymentu do punktów sprzedaży detalicznej. Przedsiębiorstwo Bielmar chciało na bieżąco raportować od dystrybutorów poziom zatowarowania oraz wielkość odsprzedaży ich produktów do detalu.

Oprogramowania MOBIUS CRM i MOBIUS SFA przyniosło wiele korzyści przedsiębiorstwie BIELMAR. Poprzez wdrożeniu usługi KONEKTOR i połączeniu się informatycznemu z kilkudziesięcioma Dystrybutorami, uzyskano następujące korzyści:

 • Kontrola przepływu informacji oraz stanów magazynowych u Dystrybutora,
 • Przyśpieszenie procesów związanych ze współpracą dotyczących Dystrybutorów (akcje handlowe, faktury marketingowe),
 • Optymalizacja kosztów związanych z magazynowaniem towarów,
 • Kontrola przepływu produktów w łańcuchu dostaw,
 • Minimalizacja błędnych informacji wynikających z wykonywaniem pracy ręcznej,
 • Budowanie partnerskich relacji z siecią Dystrybutorów,
 • Lepsze planowanie sprzedaży.

Wdrożenie Konektorów w przedsiębiorstwie Bielmar i współpracujących z fabryką Hurtowniami, przyniosło także korzyści dla dystrybutorów. W znacznym stopniu wyeliminowano zgubione zamówienia, ograniczenie zwrotów towarów oraz zmniejszenie do minimum błędów przy wprowadzaniu dokumentów.

 Podsumowanie

System mobilny MOBIUS usprawnił pracownikom terenowym firmy BIELMAR proces budowania bazy klientów detalicznych.  Przedstawiciel bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, w banalny sposób, może dodać kontrahentów zawsze z wiarygodnymi danymi, korzysta bowiem z integracji z bazą GUS, dodaje również kontakty i wizytówki osobowe. Dodatkowo kontrahenci są kategoryzowani i tagowani pozycją GPS, a każda kolejna wizyta handlowca u klienta jest monitorowana na mapie i raportowana czy zaistniało odchylenie współrzędnych.

Przy kształtowaniu nowej sieci sprzedaży, oprócz bazy kontrahentów, kierownictwo firmy BIELMAR położyło nacisk na monitoring rynku. System ankiet w systemach MOBIUS pozwolił na pracę zarówno na bazie produktów BIELMAR jak i konkurencji. W celu identyfikacji produktów własnych i konkurencji, a także sklepu czy sieci, do ankiet dołączane są zdjęcia. Za pomocą ankiet, jak i dedykowanych formatek w aplikacji mobilnej przedstawiciele firmy BIELMAR gromadzą dane dotyczące obecności produktów własnych i asortymentu konkurencyjnego na półce, a także ich cen, promocji, ekspozycji, itp. Natomiast w przypadku dystrybutorów – monitorowana jest odsprzedaż. Zebrane z rynku dane są raportowane za pomocą wielu zdefiniowanych raportów.

Konektory integracyjne pozwoliły producentowi BIELMAR bieżący wgląd do stanów magazynowych oraz przede wszystkim kontrolę u dystrybutorów dotyczących produktów firmy Bielmar. Dzięki wdrożonemu systemowi umożliwiono dostęp do danych na temat poziomu odsprzedaży do punktów detalicznych  realizowanie przez sieć dystrybucyjną. Takie rozwiązanie pozwoliło skutecznie zaplanować przychody oraz koszty. Natomiast wdrożony do Bielmaru system MOBIUS CRM i SFA jest obecnie podstawowym narzędziem zarządzania działem sprzedaży. Zespoły handlowe -  terenowe i biurowy maja pełny obraz wyznaczonych im zadań i postęp realizacji, rzetelne i zawsze aktualne dane zaciągnięte z bazy systemu ERP. Wszystko to poprawiło kontakt z klientem i wpłynęło na zwiększoną i nowoczesną sprzedaż produktów BIELMAR.

TOP