FORGOT YOUR DETAILS?

Mobius Vanselling

System Mobius Vanselling jest narzędziem, które ma na celu wsparcie pracy przedstawicieli handlowych pracujących w terenie.

Funkcjonalność systemu Mobius Vanselling jest oparta na wielu latach doświadczeń zespołu SYNERGIZER. Elastyczność naszego oprogramowania pozwala na obsługę wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez mobilne siły sprzedaży w sposób wytyczony przez klienta.

System Mobius Vanselling oprócz wspomagania działań sprzedażowych oraz handlowych, wspiera również działania okołosprzedażowe związane z promocjami, badaniami rynkowymi, zarządzaniem materiałami POS, a także oceną punktów sprzedażowych.

Parametryzowalność systemu Mobius Vanselling pozwala na szybka przystosowalność do bieżących wymagań klienta w sytuacji dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym jak i gospodarczym. Dzięki elastyczności aplikacji Mobius przebieg realizacji i sposobu działania wybranych modułów w głównym zakresie odbywa się poprzez rekonfiguracji ustawień systemowych, a nie ingerencji programistycznej naszego działu programistycznego.

System Mobius Vanselling umożliwia kastomizację własnej funkcjonalności na potrzeby różnego typu pracowników terenowych i wykonywanych przez nich zadań. Umożliwia podział funkcjonalny ze względu na obszar działania jego użytkowników, np. na kanały sprzedaży (np. tradycyjny, nowoczesny, specjalistyczny), oraz ze względu na uprawnienia i hierarchię w strukturze organizacyjnej (matryca uprawnień, administracja rolami, itd.). Dzięki temu informacje udostępniane przez system trafiają do odpowiednich adresatów zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami.

Dlaczego warto wybrać nasz system

• usprawnienie pracy vansellerów dzięki wykorzystaniu niezawodnego, prostego w obsłudze i sprawnego narzędzia informatycznego
• zwiększenie ilości wizyt realizowanych przez przedstawicieli handlowych, dzięki skróceniu czasu realizacji i usprawnieniu sposobu wykonywania zadań
• każda wykonywana czynność jest rejestrowana na urządzeniu mobilnym, a aplikacja centralna szczegółowo prezentuje przebieg dnia pracy
• podniesienie skuteczności Przedstawicieli Handlowych przez dostarczenie im bieżących i historycznych danym kontrahencie
• rejestracja innych informacji związanych z pracą vansellera (dodatkowe koszty, przebieg samochodu, inne zdarzenia)
• wyeliminowanie czynności techniczno-administracyjnych pozwalająca na efektowniejsze zarządzanie czasem pracy Przedstawicieli Handlowych
TOP