FORGOT YOUR DETAILS?

10 lat doświadczenia SFA i CRM

Począwszy od pierwszych lat tego tysiąclecia dokonaliśmy dziesiątek wdrożeń systemów mobilnych i uruchomiliśmy setki mobilnych użytkowników.

Dzięki temu zdobyliśmy bogate doświadczenie dotyczące mechanizmów działania rynku, trendów i procesów biznesowych przedsiębiorstw. Właśnie ta wiedza pomogła w zaprojektowaniu systemu MOBIUS.

MOBIUS jako system SFA i CRM został zaprojektowany w oparciu o potencjał nowoczesnych technologii dotykowych i z myślą o firmach posiadających mobilne służby terenowe (handlowe, serwisowe). W odróżnieniu od szablonowych rozwiązań, MOBIUS innowacyjnie usprawnia pracę sił handlowych. Oprócz dostępu do danych katalogowych i rejestracji zamówień i ofert, aplikacja wspiera wizytę handlowca poprzez wizualne prezentacje e-katalogu, promocji, ekspozycji itp. System MOBIUS podnosi efektywność codziennej pracy pracowników terenowych oraz umożliwia kadrze menedżerskiej bieżący monitoring stanu wykonanych przez nich zadań.

Sprawdź naszą ofertę:

TOP