FORGOT YOUR DETAILS?

FUNKCJONALNOŚCI NA RZECZYWSITYCH EKRANACH

Biznes Panel

Zarządzanie Promocjami

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

Zarządzanie Promocjami

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

Zarządzanie Promocjami

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

PONIŻEJ PRZYKŁAD IMAGE BOX 2

Mona wykorzystac na crossplatformy

Potencjał każdej z platformy do Twojej dyspozycji

Prawdziwa multiplatformowość

PONIŻEJ PRZYKŁAD PHOTO GALLERY (Simple/Normal)

Można wykorzystać np. do case studies - zdjęć ze szkoleń

ale i do innych szybkich wstawiań kilku zdjęć

PONIŻEJ PRZYKŁAD PHOTO GALLERY (Slideshow gallery with thumbnails)

Można wykorzystać do prezentacji screenów, itp.

ale i do innych szybkich wstawiań kilku zdjęć

KONFIGIRACJA GRID PHOTO GALLERY

a obok Title Box i Text Box

A poniżej opis jakiś funkcji.....screenów

MODUŁ TARGETY

Począwszy od pierwszych zaworów importowanych z Włoch Invena systematycznie zdobywała wiedzę i doświadczenie poszerzając tym samym swoją działalność m.in. o wężyki w oplocie stalowym własnej produkcji – jest to flagowy produkt Inveny. W kolejnych latach oferta powiększała się o coraz trwalsze i bardziej nowoczesne produkty z obszaru instalacji, w tym także instalacji z polietylenu sieciowanego, złączki czarne, żeliwne, mosiężne, chromowane oraz do rur PE czy armaturę łazienkową i kuchenną. Armatura łazienkowa i kuchenna to drugi filar naszej działalności, który nieustannie rozwijamy po to, by dostarczać nowoczesne ro

KONFIGIRACJA PHOTO GALLERY SLIDER

a obok Title Box i Text Box

A poniżej opis jakiś funkcji.....screenów

KONFIGIRACJA PHOTO GALLERY SLIDER

a obok Title Box i Text Box

A poniżej opis jakiś funkcji.....screenów

KONFIGIRACJA PHOTO GALLERY SLIDER

a obok Title Element i Text Box

A poniżej opis jakiś funkcji.....screenów

MODUŁ TARGETY

Począwszy od pierwszych zaworów importowanych z Włoch Invena systematycznie zdobywała wiedzę i doświadczenie poszerzając tym samym swoją działalność m.in. o wężyki w oplocie stalowym 

KONFIGIRACJA GRID PHOTO GALLERY

a obok Title Box i Text Box

A poniżej opis jakiś funkcji.....screenów

MODUŁ TARGETY

Począwszy od pierwszych zaworów importowanych z Włoch Invena systematycznie zdobywała wiedzę i doświadczenie poszerzając tym samym swoją działalność m.in. o wężyki w oplocie stalowym własnej produkcji – jest to flagowy produkt Inveny. W kolejnych latach oferta powiększała się o coraz trwalsze i bardziej nowoczesne produkty z obszaru instalacji, w tym także instalacji z polietylenu sieciowanego, złączki czarne, żeliwne, mosiężne, chromowane oraz do rur PE czy armaturę łazienkową i kuchenną. Armatura łazienkowa i kuchenna to drugi filar naszej działalności, który nieustannie rozwijamy po to, by dostarczać nowoczesne ro

PONIŻEJ PRZYKŁAD "SCREENSHOTS BOX"

CZYLI SLIDER ZE ZDJĘCIAMI Z JEDNEJ STRONY, a z drugiej opis, punkty...

różne zastosowanie...

TARGETY - wyznaczaj cele i plany handlowcom. Rozliczaj i premiuj.

  • Wyznacz cele jakościowe

    Jakiś opis tego jaki mogą byc cele np...
  • WYZNACZ CELE WARTOŚCIOWE

    Opracuj plany sprzedaży per handlowiec lub per grupa / region
  • MONITORUJ NA BIEŻĄCO

    Na bieżąco analizuj postep pracy Twocih ludzi, dopinguj, motywuj.

PONIŻEJ PRZYKŁAD DEVICES ELEMENT

POCZYTAJ O PRZYKŁADOWYM WDROŻENIU E-COMMERCE

Platforma B2B i B2C w INVENA S.A.

POCZYTAJ O PRZYKŁADOWYM WDROŻENIU E-COMMERCE

Platforma B2B i B2C w INVENA S.A.

WDROŻENIE PLATFORMY B2B I B2C W FIRMIE INVENA S.A.

Począwszy od pierwszych zaworów importowanych z Włoch Invena systematycznie zdobywała wiedzę i doświadczenie poszerzając tym samym swoją działalność m.in. o wężyki w oplocie stalowym własnej produkcji – jest to flagowy produkt Inveny. W kolejnych latach oferta powiększała się o coraz trwalsze i bardziej nowoczesne produkty z obszaru instalacji, w tym także instalacji z polietylenu sieciowanego, złączki czarne, żeliwne, mosiężne, chromowane oraz do rur PE czy armaturę łazienkową i kuchenną. Armatura łazienkowa i kuchenna to drugi filar naszej działalności, który nieustannie rozwijamy po to, by dostarczać nowoczesne rozwiązania, które naszym klientom służyć będą przez lata.

POCZYTAJ O PRZYKŁADOWYM WDROŻENIU E-COMMERCE

Platforma B2B i B2C w INVENA S.A.

WDROŻENIE PLATFORMY B2B I B2C W FIRMIE INVENA S.A.

Począwszy od pierwszych zaworów importowanych z Włoch Invena systematycznie zdobywała wiedzę i doświadczenie poszerzając tym samym swoją działalność m.in. o wężyki w oplocie stalowym własnej produkcji – jest to flagowy produkt Inveny. W kolejnych latach oferta powiększała się o coraz trwalsze i bardziej nowoczesne produkty z obszaru instalacji, w tym także instalacji z polietylenu sieciowanego, złączki czarne, żeliwne, mosiężne, chromowane oraz do rur PE czy armaturę łazienkową i kuchenną. Armatura łazienkowa i kuchenna to drugi filar naszej działalności, który nieustannie rozwijamy po to, by dostarczać nowoczesne ro

CHCESZ POZNAĆ INNE NASZE WDROŻENIA ? Zajrzyj do wdrożeń naszych produktów i rozwiązań w różnych firmach.

Szerokie portfolio naszych rozwiązań umożliwia nam inderdyscyplinarne usługi naszym Klientom

Zobacz jeszcze:

Definiowanie struktury organizacyjnej, ról i uprawnień

Administrator definiuje role oraz określa uprawnienia i miejsce w hierarchii (np. Dyrektor Generalny – Dyrektor Handlowy – Regionalny Kierownik Sprzedaży – Przyporządkowani Handlowcy. Prawa dostępu, edycji i dostępu do danych przez użytkowników są szczegółowo parametryzowane. Nadane uprawnienia do informacji wynikają z umiejscowienia w hierarchii oraz pozwalają na automatyczną kontrolę zakresu otrzymywanych raportów.

Role

Zarządzanie Promocjami

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

Zarządzanie Promocjami

Bobius Panel zarządza akckami handlowymi – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia

Parametryzacja i zarządzanie sprzedażą

Zasady działania systemu są definiowalne. Elementy wizyt i zadań handlowców mogą mieć  obligatoryjność wykonania, zdefiniowaną kolejność i sposobu wykonywania czynności. W repozytorium znajdują się przygotowane domyślne szablony (np. ankiet). Umożliwia to projektowanie na ich podstawie własnych formularzy i typów.

Manager zarządza zespołem sprzedaży i podległych reprezentantów. Projektuje i planuje zestawy czynności wizyty handlowej, ustala obligatoryjność zadań, tak aby zbudować jak najlepsze relacje na linii handlowiec i Klient. Na bieżąco analizuje i weryfikuje wykonanie zadań przedstawicieli, kontroluje czas ich pracy.

Typy wizyt

Planowanie Trasówek

Przełożony planuje cykliczność wizyt podległych mu reprezentantów. W planowaniu tras mogą być uwzględniane propozycje przedstawicieli, na które niezbędna jest akceptacja.

Trasówki

Ewidencja miejsca zdarzenia

Dodatkową funkcjonalnością przy raportowaniu działań przedstawicieli jest prezentowanie przebytej przez nich trasy oraz rejestrowania miejsca składania zamówienia. Usługa umożliwia przeglądanie na mapach bieżącej i historycznej pozycji Przedstawicieli. Na mapach są również prezentowane trasówki Przedstawicieli na dany dzień. Automatyczny pomiar kilometrów na podstawie przejechanej trasy eliminuje możliwość błędów przy podziale kilometrów na służbowe i prywatne.

Ewidencja miejsca zdarzenia

Zarządzanie akcjami promocyjnymi

Akcje handlowe – promocje/pakiety/zestawy/gratisy są przypisywane do klientów po zdefiniowaniu zasad i warunków. Dla wybranych klientów definiowane są listingi towarów, bądź sugerowany koszyk Zamówienia.

Promocje

Plany/Targety Sprzedaży

Wyznaczane planów ilościowych, wartościowych, wagowych i jakościowych może odbywać się w kontekście: przedstawicieli handlowych, kategorii klientów, kategorii towarów lub poszczególnych indeksów, oferty sprzedaży. Zarówno handlowiec na terminalu, jaki i manager w panelu www na bieżąco śledzi poziom realizacji wyznaczonego target.

Target

Raporty i Analizy

Pomiar, monitorowanie i zarządzanie informacją są filarami do budowania efektywności. System zaopatrzony jest w moduł hurtowni danych, umożliwiający raportowanie pracy sił sprzedażowych, tworzenie dowolnych raportów i zestawień, również wielowymiarowych. Wybrane parametry mogą być prezentowane graficznie. Moduł analityczny jest zaopatrzony w mechanizm subskrypcji, tj. automatycznej dystrybucji pożądanych raportów do użytkowników urządzeń mobilnych oraz osób korzystających z poczty email.

Raporty

Badanie konkurencji i ekspozycji

Funkcjonalność umożliwia sprawdzenie standardów dystrybucji, a także sposób działania konkurencji.

Ekspozycje

Zarządzanie gazetkami promocyjnymi

Osoba odpowiedzialna za pracę przedstawicieli handlowych ma szeroko rozbudowane narzędzie do zarządzania materiałami marketingowymi jakimi są gazetki promocyjne.

gazetki

Ankiety

System MOBIUS pozwala na tworzenie ankiet scenariuszowych jak i ankiet multimedialnych.

Ankiety

Analiza dnia pracy

Jest narzędziem służącym do pełnego podglądu zadań które wykonał wybrany przedstawiciel handlowy.

Analiza Dnia Pracy

Vanselling

Tryb „Vanselling” to oprócz sprzedaży bezpośredniej także prowadzenie pełnej ewidencji magazynowej w zakresie magazynu vansellera oraz ewidencji kasowej, czyli wpłat i wypłat gotówki przyjmowanej przez sprzedawcę w terenie.

Aplikacja mobilna oferuje wydruki wszystkich wystawianych dokumentów (zarówno na drukarce faktur, jak również na drukarce fiskalnej z wykorzystaniem technologii bluetooth). W panelu zarządczym menedżer monitoruje pracę vansellerów w szczegółowej prezentacji przebiegu ich dnia pracy.

 

TEST Strony Funkcjonalności

TOP