FORGOT YOUR DETAILS?

PROFI Sp. z o.o.

Studium przypadku wdrożenia systemu mobilnego MOBIUS SFA w konfiguracjach dla PRESELLERÓW i VANSELLERÓW

O FIRMIE PROFI EUROPE Sp. z o.o.

Firma PROFI powstała w 1993 roku. Dziś, z sukcesem wykorzystuje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji smacznej żywności. Liczne nagrody i wyróżnienia sprawiają, że produkty tej marki zdobywają zaufanie i uznanie wśród konsumentów w Polsce i za granicą.

PROFI jest firmą innowacyjną. Dzięki inwestycjom w kapitał ludzki, nowoczesny park maszynowy i infrastrukturę, a także dzięki kreatywności i stawianiu na nowoczesne rozwiązania, dynamicznie rozwija się z roku na rok. Posiada wdrożony i certyfikowany system ISO 9001 oraz Standardy IFS i BRC. Rozwijany jest także eksport wyrobów PROFI na rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Od ponad 20 lat PROFI realizuje misję produkowania żywności smacznej i wielokrotnie nagrodzonej jakości, dlatego używa składników pozyskanych od najlepszych producentów mięs, jaj oraz dodatki, a trwałość naszych produktów zapewnia obróbka termiczna.

WYZWANIE

Ze względu na stały rozwój i potrzebę innowacyjności oraz w związku z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej, przedsiębiorstwo Profi postanowiło znaleźć dostawcę systemu informatycznego, który zadba o wdrożenie oprogramowania wspierające dwa kanały sprzedaży poprzez mobilnych handlowców, a mianowicie:

 •    Preselling, polegający na przedsprzedaży, czyli na ewidencji zamówień od klientów. W tym kanale handlu, Przedstawiciele Handlowi zyskują możliwość generowania i wysyłania zamówień, reklamacji, wymian w formie elektronicznej bezpośrednio do centrali oraz dystrybutorów.
 •     Drugi kanał – Vanselling -  to sposób dystrybucji produktów PROFI, w którym Mobilny Sprzedawca wyposażony jest w „obwoźny” magazyn w samochodzie dostawczym, z którego sprzedaje i wydaje towar Klientowi. Dodatkową cechą w tym kanale sprzedaży bezpośredniej jest to, że Sprzedawca ma możliwość bezzwłocznego wystawienia u swojego Klienta: faktury, korektę faktury, paragonu, przyjęcia zewnętrznego, wydania zewnętrznego, dokumentów kasowych - kasa przyjmie, kasa wyda, druku reklamacji, dokumentu dot. zwrotów i wymian  - bezpośrednio w momencie wykonywania tej operacji i z potwierdzeniem wydruku na mobilnej drukarce lub tylko podpisem na urządzeniu z aplikacją MOBIUS SFA.

Przedsiębiorstwo PROFI poszukiwało doświadczonego producenta oprogramowania dla biznesu, które sprosta wyzwaniom celu, postawionego przez spółkę PROFI.

Zarząd i dział handlowy firmy PROFI oczekiwał od nowego systemu mobilnego wsparcia działań mobilnego Presellera i Vansellera oraz bieżących podpowiedzi dla użytkownika systemu w zagadnieniach:

·        Które sklepy i kiedy powinienem odwiedzić Przedstawiciel Handlowy ?

·        Jakie zadania ma do wykonania mobilny handlowiec w określonych sklepach: zamówienie, merchandising, pomiar obecności produktów, etc.?

·        Jakie produkty/promocje powinien zaoferować Przedstawiciel w określonych sklepach ?

·        Do którego z dystrybutorów i wg jakich kryteriów skierować zamówienie ?

·        Jaki jest poziom zamówionych produktów w magazynie wskazanego dystrybutora ?

·        Jak wygląda historia współpracy z danym sklepem – jak wyglądały poprzednie zamówienia ?

·        Jak wygląda poziom obecności produktów PROFI w danym sklepie – przegląd poprzednich badań ?

·        Jak wygląda poziom realizacji standardu ekspozycyjnego w danym sklepie - przegląd poprzednich badań ?

·        Jakie materiały POS i marketingowe powinien wydać Przedstawiciel w trakcie wizyty w danym sklepie ?

·        Jaki jest poziom wykorzystania przypisanego do handlowca budżetu wsparcia sprzedaży ?

·        Jaki jest poziom wytyczonego do handlowca planu sprzedaży ?

·        Jak powinni pracować Sprzedawcy-Vanselerzy ?

·        Jakie zadania powinien mieć do wykonania mobilny Vanseller w określonych sklepach?

·        Jak zoptymalizować Trasówki Vansellerów i ile wizyt są w stanie odbyć ?

·        Jaka będzie ewidencja magazynu- jakim asortymentem będzie handlował vanseller?

·        Jakie procesy przesunięć międzymagazynowych należy uwzględnić w kanale sprzedaży bezpośredniej ?

·        Jakie dokumenty i jaki obieg informacji z centralą będzie obsługiwał  Vanseller ?

Okazało się, że takie dane agreguje i przetwarza do czytelnej analizy system MOBIUS.

WDROŻENIE

Przedsiębiorstwo PROFI będąc liderem rynku w branży produkcji pasztetów drobiowych, szukało równorzędnego prężnego i doświadczonego Partnera z branży produkcji i wdrażania oprogramowania SFA i CRM.

Nacisk decydentów spółki PROFI został położony na znalezienie stabilnego, znanego na rynku polskim i innowacyjnego oprogramowania, które obsłuży dwa kanały sprzedaży realizowane poprzez przedstawicieli handlowych (Preselling oraz Vanselling). Została przeprowadzona analiza dostawców i produktów klasy SFA i CRM.  Firma PROFI była doświadczonym użytkownikiem systemu SFA, gdyż od kilkunastu lat operowała na oprogramowaniu mobilnym dotychczasowego dostawcy. Dział Handlowy wiedział zatem czego oczekuje od programu i na co zwrócić uwagę podczas procesu wyboru nowego dostawcy systemu.

Okazało się, że system MOBIUS autorstwa firmy SYNERGIZER w optymalnym stopniu spełnił oczekiwania firmy PROFI. Spółce przedstawiono ofertę Systemu oraz dedykowane dla zastosowań  mobilne urządzenia z zainstalowanym systemem MOBIUS, a także drukarkę mobilną, która była nieodzowna w wystawianiu dokumentów bezpośrednio po dokonanej transakcji sprzedaży. Wiązało się to z automatyzacją i zwiększeniem efektywności działań sprzedażowych, a także dostarczanych danych o rynku. 

SZKOLENIA "MOBIUS" dla HANDLOWCÓW i KADRY MENEDŻERSKIEJ

 

KORZYŚCI BIZNESOWE

W wyniku wdrożenia systemu MOBIUS , firma PROFI odniosła szereg korzyści, które umożliwiły optymalizację procesów biznesowych i kosztów oraz podniesienie wydajności pracy personelu.

Dział Handlowy „PROFI” miał świadomość, że niemożliwe jest prowadzenie skutecznej sprzedaży bez zastosowania odpowiedniej polityki promocyjno-rabatowej. Dlatego istotną funkcjonalnością wykorzystywaną w systemie MOBIUS jest obsługa promocji, w tym pakietowych. Zdefiniowane w systmie MOBIUS promocje pakietowe, wykorzystywane są przez przedstawicieli handlowcyh  handlowych bezpośrednio podczas wystawiania dokumnetu u Klienta. W elastyczny sposób definiowana jest lista produktów objętych promocją, a następnie określane są progi wartościowe czy ilościowe, w których dana promocja ma zastosowanie oraz wskazywane gratisy, jakie przedstawiciel PROFI może wydać. Nie mając żadnych ograniczeń co do definiowania promocji i rabatów, dział handlowy PROFI może szybko i elastycznie reagować na potrzeby i oczekiwania Klientów, oferując najlepsze warunki.

Firma PROFI wyszczególnia korzyści, które osiągnęła podczas 2 etapów wdrożenia systemu mobilnego MOBIUS:

w kanale „Vanselling”:

 •     Usprawnienie pracy sprzedawców (vansellerów) dzięki wykorzystaniu niezawodnego, intuicyjnego w obsłudze i sprawnego narzędzia informatycznego w postaci aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonie z kompatybilną drukarką,
 •     Szybkość i niezawodność w wystawianiu oraz drukowaniu dokumentów bezpośrednio po dokonanej transakcji w terenie,
 •     Szeroki zakres obsługi procesów magazynowo-handlowych i obiegu dokumentów, w tym:

o   faktura,

o   korekta faktury,

o   paragon,

o   przyjęcie zewnętrzne,

o   wydanie zewnętrzne,

o   kasa przyjmie,

o   kasa wyda,

o   reklamacja,

o   zwrot i wymiana,

o   wydanie gratisowe, próbki,

o   przesunięcia międzymagazynowe.

 •     Monitorowanie pracy vansellerów: każda wykonywana czynność jest rejestrowana na urządzeniu mobilnym, a aplikacja centralna szczegółowo prezentuje przebieg pracy vansellera w raportach i wizualizacjach na mapach,
 •    Rejestracja wszelkich danych związanych z pracą vansellera (koszty, serwis i przebiegi samochodu, zdarzenia związane z obsługą przypisanego mu magazynu).
 •     Pełna integracja MOBIUS’a z systemem ERP – rzetelność danych i szybkość dostępu do danych z poziomu MOBIUS’a oraz z poziomu programu ERP.

w kanale "Preselling":

 •     Możliwość redukcji kosztów poprzez optymalizację tras przedstawicieli i porównawczą analizę kosztów,
 •    Zwiększenie efektywności pracy przedstawiciela – dzięki dostępowi do aktualnych akcji promocyjnych i automatycznemu dostarczaniu zamówień do placówek hurtowni,
 •   Zwiększenie ilości wizyt realizowanych przez przedstawicieli, dzięki skróceniu czasu realizacji poszczególnych zadań. Przedstawiciel może więcej czasu przeznaczyć na pracę z klientem,
 •    Wyeliminowanie długotrwałych procesów opartych na przepływie dokumentów papierowych i zastąpienie ich dokumentami elektronicznymi,
 •     Pełna integracja MOBIUS’a z systemem ERP – rzetelność danych i szybkość dostępu do danych z poziomu MOBIUS’a oraz z poziomu ERP.
 •     Integracja i wymiana plików z Dysrybutorami firmy PROFI. 

 

PODSUMOWANIE

„Intuicyjność aplikacji mobilnej MOBIUS, Biznes Panelu MOBIUS wraz z częścią analityczną, pozwala nam szybko wdrażać nowych handlowców i sprzedawców, a ergonomia i przyjazny interfejs programów wpływa na satysfakcję personelu w codziennej pracy. Wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej pozwoliło nam zwiększyć wydajność i efektywność pracy przedstawicieli handlowych, wzmacniając jednocześnie wśród naszych Klientów wizerunek nowoczesnej firmy i Lidera Rynku.”

„Przedstawiciele handlowi najbardziej doceniają takie możliwości aplikacji jak: efektywne formy prezentowania produktów, zawsze aktualną informację o atrybutach produktu, rozrachunkach kontrahenta, szybkie wystawienie dokumentu podczas wizyty u Klienta. Należy również dodać, że producent oprogramowania – firma SYNERGIZER Sp. z o.o. – szybko reaguje na nasze sugestie i każda nowa wersja aplikacji niesie za sobą nowe usprawnienia i funkcjonalności.”    – opowiada dyrektor działu marketingu firmy PROFI.

„Obecnie w firmie PROFI system mobilny odgrywa bardzo dużo rolę. Patrząc globalnie, nasi przedstawiciele handlowi podczas wizyt u Klienta rejestrują dokumenty. Część z nich skupia się na transakcjach sprzedażowych typu preselling poprzez wystawianie zamówień i innych dokumentów okołosprzedażowych. Druga grupa Handlowców skupia się na transakcjach wystawiając  faktury sprzedaży oraz dokumenty WZ, wydając bezpośrednio Klientowi produkty jakie załadowano do ich samochodów.  Czasami zdarza się konieczność przyjęcia reklamacji bądź wymiany, czy też zwrotu. Nie stanowi to dla naszych pracowników żadnego problemu, gdyż mogą ewidencjonować takie dokumenty bezpośrednio w aplikacji mobilnej, a dokument taki pojawi się zarówno w naszym systemie ERP, jak i na skrzynce emailowej odpowiedzialnego handlowca w biurze.

Dodatkowo, podczas wystawiania dokumentów, nasi pracownicy w łatwy sposób mogą wyszukać i zweryfikować historyczne dokumenty danego kontrahenta, podpowiedź ostatnio kupowanych produktów i ich ceny, jak dawno produkt był zamawiany przez Klienta. Podnosi to efektywność  pracy naszych handlowców”.

Dzięki wdrożeniu systemu MOBIUS firma PROFI zyskała rozwiązanie informatyczne pozwalające Spółce na zwiększenie dynamiki wzrostu sprzedaży, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Przedsiębiorstwo „PROFI” dzięki nowemu systemowi mobilnemu SFA wspomagającego Przedstawicieli Handlowych i Sprzedawców sprostało wyzwaniom rynkowym i powiększa dystans dzielący PROFI - jako lidera rynku od swojej konkurencji. 

TOP