FORGOT YOUR DETAILS?

Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o.

Studium przypadku wdrożenia systemu mobilnego MOBIUS SFA

O FIRMIE MOSSO KEWPIE Poland Sp. z o.o.

MOSSO KEWPIE Poland Sp. z o.o.. to marka o ugruntowanej pozycji na rynku polskim. Wszystkie produkty cieszą się uznaniem konsumentów, w szczególności na skutek bardzo wysokiej jakości smakowej i zdrowotnej. Wysoka jakość produktów wytwarzanych dzięki wdrażaniu nowoczesnych technologii stanowi filar, na którym opiera się funkcjonowanie Spółki MOSSO, stworzonej w latach 80-tych. Stale rozwijana oferta produktów spółki „MOSSO” liczy obecnie około 100 indeksów towarowych. Produkty naszej firmy obecne są w większości nowoczesnych sieciach handlowych, jak i największych hurtowniach kraju. Spółka dystrybuuje swoje produkty w zbliżonej proporcji w nowoczesnych sieciach handlowych oraz w hurtowniach i sieciach typu „cash & carry”.

CEL

Obejmując cały kraj zasięgiem swojej dystrybucji, spółka MOSSO wspiera sprzedaż swoich produktów rozbudowanym działem handlowym, składającym się z sieci przedstawicieli handlowych w pięciu niezależnie zarządzanych regionach. Aby efektywnie zarządzać asortymentem, rozbudowaną siecią sprzedaży oraz pracą handlowców, firma MOSSO zdecydowała się na zakup i wdrożenie mobilnego systemu wspomagającego sprzedaż.

„W uproszczeniu, system miał zapewniać pełne pokrycie potrzeb mobilnych, a więc m.in. przyjmowanie zamówień, rozliczenia z klientami, działania marketingowe, merchandising, raportowanie, zarządzanie ofertą, promocjami, cenami, warunkami handlowymi, materiałami niehandlowymi itp. Co więcej, system miał obejmować wszystkie nasze kanały sprzedaży, a więc sklepy o najróżniejszych formatach, lokale gastronomiczne, sieci, dystrybutorów.”– tłumaczy Pan Tomasz - Manager Spółki MOSSO.

Długotrwały proces wyboru dostawcy systemu SFA przez firmę MOSSO, został poprzedzony testami funkcjonalnymi. Firma zaprosiła do testów liderów rozwiązań mobilnych klasy SFA. Oprócz wymagań dotyczących istniejącego zestawu funkcji, firma MOSSO oczekiwała, że potencjalny system będzie można łatwo dostosowywać do potrzeb, które na rynku dystrybucyjnym potrafią zmieniać się z dnia na dzień.

„Możliwość dopisywania nowych funkcji, modułów i algorytmów była wymogiem koniecznym, tak samo jak sprawne wprowadzanie zmian bez programowania - za pomocą mechanizmów konfiguracyjnych. Wymogi te dodatkowo podniosły poprzeczkę dla potencjalnych dostawców, ponieważ wymagały solidnego i nowoczesnego fundamentu technologicznego” – mówi Pan Tomasz.

Po zakończeniu testów funkcjonalnych oraz uzyskaniu gwarancji niezawodności platformy mobilnej, MOSSO wybrało system autorstwa firmy SYNERGIZER, spełniający najwyższe standardy i oczekiwania. Spółka MOSSO korzystała z poprzednioego systemu mobilnego autorstwa producenta SYNERGIZER na platformie Windows Mobile od kilku lat. Owocna współpraca z firmą SYNERGIZER została potwierdzona przez MOSSO przedłużeniem umowy i migracją na nowoczesną platformą MOBIUS SFA i CRM, w której mobilni handlowcy używaja urządzeń z systemem Android lub iPadów Apple z iOS.

REALIZACJA

Migracja poprzedniego systemu mobilnego opartego o platformę Windows Mobile do systemu MOBIUS SFA w firmie MOSSO sprowadziła się do 2 kluczowych etapów wdrożeniowych: pierwszy - prace programistyczne adaptujące nowy program do wymagań firmy MOSSO, import dotychczasowych danych historycznych oraz drugi - konfigurację aplikacji i szkolenie. Szkolenie reprezentantów handlowych i ich menedżerów regionalnych odbyło się w urokliwym ośrodku wypoczynkowo- konferencyjnym, w mazurskiej miejscowości Piękna Góra.

W systemie MOBIUS handlowcy nie tylko składają zamówienia, ale również planują i realizują wizyty handlowe. Ważnym elementem takiej wizyty jest np. formularz obecności produktów MOSSO w sklepie albo ankieta, która pozwala lepiej poznać potrzeby rynku i dzięki czemu dział handlowy MOSSO jest w stanie dopasować aktualną ofertę do oczekiwań Klienta. W ramach wizyt stosowana jest między innymi funkcjonalność merchandisingu, pozwalająca na weryfikację prezentacji produktów, której potwierdzeniem jest zdjęcie wykonane przez Handlowca wraz z raportem z wizyty przesłanym do centrali MOSSO.

KORZYŚCI BIZNESOWE - Sprawniejsza sprzedaż

Uzupełnieniem klasycznego rozwiązania SFA i CRM, wdrożonym w przedsiębiorstwie MOSSO, był również projekt zadań okołosprzedażowych i hurtowni danych. Dzięki powiązaniu w systemie mobilnym funkcji sprzedażowych i marketingowych, każda wizyta u klienta rozszerza wiedzę firmy MOSSO na temat aktualnej sytuacji rynkowej, a wczesne wykrycie zmian daje możliwość dostosowanie się do nich.

„Program MOBIUS autorstwa firmy SYNERGIZER umożliwił nam sprawniejsze zarządzanie, szybszą wysyłkę zamówień do dostawców oraz lepsze pozyskiwanie wiarygodnych danych rynkowych. Nowy system charakteryzuje się bardziej intuicyjnym interfejsem, elastyczną konfiguracją, znacznie bardziej rozbudowanymi funkcjonalnościami oraz pozwala na dużo szybszą pracę i wymianę danych. Jestem przekonany, że to rozwiązanie spełni nasze oczekiwania i stanie się narzędziem, które umożliwi nam utrzymanie wysokiej pozycji lidera w naszym segmencie rynkowym " - mówi Manager firmy MOSSO.

„Ponadto MOBIUS w bardzo rozbudowany sposób wspiera realizację szeregu funkcji okołosprzedażowych funkcjonujących w naszej firmie. Należy do nich zaliczyć możliwość ewidencji obecności produktów w miejscu sprzedaży, wydań materiałów promocyjnych, realizację wymian, przecen, zwrotów oraz zbieranie szeroko rozumianej informacji na temat potencjału rynkowego poszczególnych sklepów czy też kanałów sprzedaży. Równocześnie MOBIUS to bardzo silne narzędzie zarządcze, dające kadrze kierowniczej dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji na temat efektywności działań handlowych, podległych pracowników oraz umożliwiające definiowanie zadań dla określonych pracowników (np. konieczność zebrania określonych danych rynkowych, sprzedaży ofert promocyjnych, remanentu materiałów POS, itp.)” – dodaje Pan Tomasz Kwaśniewski.

USŁUGI POWDROŻENIOWE

Wdrożeniowcy i programiści SYNERGIZER zapewnili obsługę wdrożenia na bardzo wysokim poziomie zarówno na etapie implementacji jak i po jego realizacji. W chwili obecnej SYNERGIZER świadczy serwis systemu MOBIUS w nieczęsto spotykanym na rynku firm informatycznych trybie 24/7/365 w modelu SaaS.

Dzięki tak owocnej współpracy zaplanowany jest dalszy rozwój procesów wdrożeniowych i systemu MOBIUS w celu budowania przez firmę MOSSO przewagi konkurencyjnej uwzględniając zmieniające się uwarunkowania rynkowe.

"Z dzisiejszej perspektywy możemy stwierdzić, że system całkowicie spełnił nasze oczekiwania, jednocześnie zapewniając elastyczność. W ramach subskrypcji w systemie cały czas pojawiają się nowe funkcje, a SYNERGIZER potrafi tez sprostać naszym indywidualnym potrzebom, jakie się pojawiają. System daje nam dużą samodzielność – sami możemy kształtować procesy, definiować zadania i czynność (np. ankiety, plany). Możemy ponadto swobodnie modyfikować parametry, algorytmy, opis struktury organizacyjnej, uprawienia, zakresy analizowanych i drążonych danych, itp. Polecamy firmę SYNERGIZER jako niezawodnego partnera oraz wysokiego klasy specjalistę w dostarczaniu mobilnych rozwiązań wsparcia sprzedaży."

TOP